Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – október 2012

<h3>Prišli medzi nás

Terézia Cinová, Lívia Čonková, Nella Michrinová, Nela Homoľová,
Natália Marčišinová – všetci zo Stropkova, Marcel Rákoš – Brusnica,
Adam Sipko – Bukovce, Jozef Kavúr – Nižná Olšava, Karin
Antošová – Vislava, Nela Ličková – Staškovce.

Uzavreli manželstvo

Ján Prusák (Tisinec) a Katarína Ličková (Tisinec), Miroslav Duleba
(Bukovce) a Edita Schankweilerová (Radatice), Jozef Tamáš (Michalovce) a Mgr.
Helena Siváková (Stropkov), Ján Guba (Medzilaborce) a Slávka Bobáková
(Baňa), Vladimír Rusnák (Stropkov) a Mgr. Ľudmila Marčišinová (Stropkov),
Michal Bičej (Breznica) a Zuzana Sochová (Košice), Mgr. Kamila Kmiťová
(Chotča) a Ing. Marián Timaník (Kružlová), PharmDr. Tibor Ščešňák
(Stropkov) a Mgr. Katarína Gojdičová (Chotča), Bc. Miroslava Bartková
(Bukovce) a Tomáš Blicha (Bukovce), Ing. Martina Bujdošová (Chotča) a
Marcel Tkáč (Chotča), Peter Stupák (Bukovce) a Jana Bertalanová
(Lipany).

Odišli od nás

Oto Sopko (1947), Mária Humeniková (1937), Viera Marčišinová (1948),
Radovan Levický (1976), Štefan Nemec (1922) – všetci zo Stropkova, Mária
Berezná (1919) – Veľkrop, Mária Kovaľová (1917) – Havaj, Michal
Gajdoš (1932) – Duplín, Michal Hric (1937) – Vyšná Olšava, Anna
Prokopičová (1932) – Bukovce, Anna Iľkaninová (1932) –
Vojtovce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter