Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – november 2017

Prišli medzi nás

Nela Čonková, Gabriel Hreško, Tamara Borková – Stropkov, Karolína
Zeleňáková – Chotča, Ján Sivák, Adrián Daňko – Vyšná
Olšava.

Uzavreli manželstvo

Ing. Peter Komišak (Bukovce) – Nikola Kimáková (Stropkov), Ing.
Dominik Podmanický (Trenčín) – Bc. Lenka Jakubová (Stropkov)

Odišli od nás

Anna Andrejková (1937), Andrej Varga (1942), Casey Kubon (1933) –
Stropkov, Jozef Gornaľ (1925), Ľubomír Hudák (1965) – Breznica, Anna
Pročová (1941) – Bystrá.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter