Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – november 2012

<h3>Prišli medzi nás

Štefan Lomnančík, Adriana Cinová, Lukáš Goroľ, Dávid Miščík,
Deborah Vivien Malačina, Richard Rusnák, Timea Batyiová, Liana Batyiová,
Zuzana Štefánia Moskaľová – všetci zo Stropkova, Adam Petrovský –
Breznica, Sarah Siváková – Vyšná Olšava, Lívia Patkaňová – Vyšný
Hrabovec, Timotej Božík – Breznička, Martin Cviklik – Chotča, Jakub
Michľovič – Staškovce.

Uzavreli manželstvo

Maroš Gombita (Turany nad Ondavou) a Mgr. Katarína Koščušková
(Stropkov), Mgr. Martin Kilársky (Ružomberok) a Mgr. Mária Čengerová
(Stropkov), Henrieta Cipková (Stropkov) a Marek Idelbek (Stropkov).

Odišli od nás

Andrej Novoveský (1964) a Miroslav Karkula (1952)- obaja zo Stropkova,
Ján Ondzik (1936) – Miňovce, Júlia Zaňková (1934) – Vyškovce, Jozef
Fedorkovič (1939) – Nižná Olšava, Paraska Handogová (1924) – Vislava,
Hana Grundzová (1955) – Kolbovce, Jozef Polaščík (1928) – Mrázovce,
Ján Očipka (1958) a Peter Stropkovský (1929) – obaja z Tokajíka, Milan
Kuzma (1961) – Varechovce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter