Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – november 2009

Prišli medzi nás

Tobiaš Vateha, Michaela Čonková, Timur Hurný, Samuel Goroľ, Daniela
Stachurová, Gabiel Vojčík, Maroš Križanovský, Jana Oláchová – všetci
zo Stropkova, Henrieta Bučková, Viktor Feri – obaja z Gribova, Slávka
Dzurjaninová – Nižná Olšava, Filip Baluďanský – Chotča, Sebastian
Kavúr – Vyšná Olšava, Michaela Trebišovská – Veľkrop, Damián Matej
Demjan – Oľšavka, Timotej Konár – Breznica, Bianka Šoltysová –
Turany nad Ondavou.

Uzavreli manželstvo

Ján Mydla (Stropkov) a Mgr.Darina Cimbalová (Stropkov), Milan Poperník
(Stropkov) a Petronela Kasardová (Vyšná Olšava), Juraj Nemec (Stropkov) a
Martina Džopková (Stropkov).

Odišli od nás

Anna Zajarošová (1924),Verona Palková (1913), Jozef Majirský (1943),
Jozef Kleban (1952), Michal Durkoš (1938), Helena Čonková (1934), Helena
Mačošková (1941) – všetci zo Stropkova, Helena Fejová (1929), Helena
Šaková (1958) – obe z Bukoviec, Michal Tokár (1933) – Baňa, Ján
Jacečko (1931) – Makovce, Jozef Božík (1953) – Brusnica.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter