Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – marec 2018

Prišli medzi nás

Simona Ličková, Adriana Šamková, Nina Karalová, Barbora
Zelaňáková – všetci zo Stropkova, Kira Holod – Varechovce, Ema
Cínová, Nela Zasadová z Vyšnej Olšavy, Lucas Viliam Hurný z Duplína,
Alexandra Jadlovská, Bianka Miklušová, Dominik Mikluš z Breznice.

Odišli od nás

Alfonz Cichý (1947), Jozef Staško (1955), Eduard Šmilňák (1933),
Helena Poláková (1930), Magda Kaščáková (1958), Anna Džupinová (1931),
Pavol Mihalík (1951) všetci zo Stropkova, Anna Materňáková (1930) –
Stropkov Sitník, Slavko Šarak (1949) – Chotča, Mária Demjanová
(1935) – Miňovce, Mária Gulová (1936) – Gribov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter