Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – marec 2010

Prišli medzi nás

Lívia Sluková, Tamia Veselá, Matej Tkáč, Vladimír Mucha, Adela Anna
Fedáková, Daniela Olahová, Stella Nemergutová, Anton Berezný, Laura
Ľuľová – všetci zo Stropkova, Tomáš Grundza – Brusnica, Barbora
Štofirová – Turany nad Ondavou, Katrina Chiara Demeterová – Vyšná
Olšava, Matej Harhaj – Oľšavka, Sofia Bolingerová – Vojtovce.

Odišli od nás

Jozef Kočiš (1916), Ján Tokár (1925), Ladislav Blaško (1934) –
všetci zo Stropkova, Vasiľ Compľak (1929) – Havaj, Anna Bučková
(1922) – Gribov, Mária Gajdošová (1930) – Duplín, Anna Havajová
(1927) – Havaj, Mária Gondeková (1921) – Baňa, Mária Bačišinová
(1923) – Kolbovce, Anna Blichová (1924) – Havaj.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter