Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – máj 2009

Prišli medzi nás

Oliver Artim, Liliana Čonková, Viktória Čonková, Ján Fedák, Tadeas
Kasarda, Vladimír Polivčák, Tatiana Lomnančíková, František Kavúr,
Tobiáš Leferovič – všetci zo Stropkova, Miriam Nováková – Breznica,
Stefania Demeterová – Veľkrop, Tibor Hanušin – Duplín, Jozef
Sivák – Kružlová, Eva Haľková – Vislava.

Uzavreli manželstvo

Ing. František Havaš (Vyšné Hágy) a Mgr. Darina Jacenková
(Stropkov), Filip Stolárik (Stropkov) a Ľubica Čurillová (Stropkov), Róbert
Olah (Stropkov) a Zlatica Siváková (Stropkov), Slavomír Palej (Brusnica) a
Beáta Bochmačová (Šandal), Miroslav Jenčo (Svidník) a Edita Drobňáková
(Stropkov), Ondrej Savinec (Stropkov) a Katarína Ganajová (Giglovce), Zdenko
Makula (Giraltovce) a Jana Husáková (Stropkov), Mgr. Rastislav Krajník
(Vyšný Hrabovec) a RNDr. Annamária Erdelyiová (Beša), Martina
Červeňáková (Brusnica) a Bc. Jozef Habšuda (Giraltovce), Ľuboš Komišák
(Stropkov) a Mgr. Monika Jurková (Miňovce), Ingrid Kmiťová (Chotča) a
Vladislav Makara (Kračúnovce).

Odišli od nás

Mária Pecková (1932), Michal Bujdoš (1926), Jozef Andrejko (1927),
Milan Šmajda (1953), Ladislav Baranik (1960), Jaroslav Poľák (1960) –
všetci zo Stropkova, Mária Franasová (1934) – Šandal, Milan Zahurský
(1950) – Duplín, Pavol Sivák (1968) – Kručov, Anna Kaňuková
(1922) – Vyšný Hrabovec, Michal Mojsej (1924) – Bžany, Margita
Čačová (1947) – Chotča, Matúš Vendeľ (1952) – Breznica, Ján
Medvedz (1961) – Nižná Olšava, Zuzana Majurníková (1930) –
Bukovce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter