Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – máj 2008

Prišli medzi nás

Adela Tkačivská, Klaudia Oláchová, Stanislav Mucka, Jozef Sebastián
Marek, Štěpán Rubeš, Adam Mulík, Oliver Zápotocký, Kamila Lehocká, Marek
Kavúr – všetci zo Stropkova, Tomáš Jakub – Nižná Olšava, Kamila
Štelmachová – Breznica, Adrián Pančura – Makovce, Jakub Baran –
Krušinec.

Uzavreli manželstvo

Mgr. Matúš Senaj (Stropkov) a PaedDr. Lucia Dobrodenková (Dulov), Jaroslav
Svákus (Medzilaborce) a Gabriela Prusáková (Havaj), Ivana Čakurdová
(Nižná Olšava) a Miroslav Petarčík (Nižná Olšava),Miroslav Pavlišin
(Kurimka) a Anna Kasardová (Vojtovce), Radoslav Kochan (Stropkov) a Alexandra
Boháčová (Veľký Krtíš), Marián Vatraľ (Potoky) a Martina Berežná
(Solník), Robert Tomasz Bartuš (Poľsko) a Anna Trebišovská (Stropkov), Ján
Deňo (Veľkrop) a Vendulka Levá (ČR), Mgr. Milan Hricko (Miňovce) a Mgr.
Dušana Štochmalová (Stropkov).

Odišli od nás

Mária Čumová (1942), Štefan Hrušč (1955), Júlia Hricová (1925),
Ľudmila Hricová (1950), Terézia Stoláriková (1928), Tibor Mikel (1952),
Mária Černická (1967) – všetci zo Stropkova, Ján Ličko (1928) –
Veľkrop, Štefan Janočko (1957) – Bukovce, Mária Hurná (1924) –
Miňovce, Anna Birošová (1927) – Tisinec, Radoslav Deňo (1975) –
Veľkrop.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter