Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – jún 2016

Prišli medzi nás

Soňa Sahajdová, Barbora Vidiščáková, Sofia Matkobišová, Tobias
Fedák – všetci zo Stropkova, Klára Daňková – Nižná Olšava, Bianka
Džavoronková – Havaj, Matej Barbořák – Baňa, Alexandra
Buráková – Bukovce, Aurélia Sabolová – Mrázovce, Barbora
Kočišová – Šandal, Juraj Janočko – Chotča, Alexandra
Skridlovská.

Uzavreli manželstvo

Radko Šmajda (Potôčky) a Ľubomíra Gajdošová (Stročín), Martin
Melník (Slovenská Kajňa) a Paulína Haňaková (Vislava), Jozef Čonka
(Stropkov) a Františka Husáková (Stropkov).

Odišli od nás

Vojtech Štochmal (1927), Ambróz Čurilla (1932), Milan Pituch (1951),
Štefan Petrišin (1925), Mária Šamková (1941), Ján Mydla (1956), Božena
Pecuchová (1952) – všetci zo Stropkova, Michal Holod (1935) –
Varechovce, Vladimír Bujdák (1952) – Krušinec.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter