Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – júl 2012

<h3>Prišli medzi nás

Barbora Bednariková, Sofia Vasilenková, Timotej Bučko, Viktória
Komišáková, Jozef Benjamín Komloš – všetci zo Stropkova, Branislav
Fedák a Damián Šamko – obaja z Bukoviec, Sofia Toporová – Krušinec,
Richard Homza – Staškovce, Veronika Ivančová – Nižná Olšava, Adrián
Jacečko – Veľkrop.

Uzavreli manželstvo

*Dariusz Edward Kowalczyk (Poľská republika) a Mária Popiková (Duplín),
Matúš Vojček (Stropkov) a Mária Jurčišinová (Stropkov), Patrik Balko
(Stropkov) a Alena Medvecová (Baňa), Marián Durkač (Stropkov) a Petronela
Mohwaldová (Stropkov), Andreas Matzke (NSR) a Monika Schubart (NSR), Marek
Tancoš (Stropkov) a Agáta Juhasová (Lascov).**

Odišli od nás

Michal Fečko (1930), Anna Palková (1931) – obaja zo Stropkova, Ján
Pan (1938) – Tokajík, Jozef Antoš (1927) – Brusnica, Ján Jaselský
(1935) – Veľkrop, Mária Medveďová (1939) – Vyškovce, Michal Sekeľ
(1925) – Chotča, Peter Sušina (1955) – Malá Poľana, Ján Smoliga
(1939) – Miňovce, Anna Stašová (1931) – Brusnica, Juraj Kurej
(1953) – Jakušovce, Michal Novický (1934) – Nižná Olšava.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter