Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – júl 2009

Prišli medzi nás

Dominik Marčišin, Štefan Horbaj, Teodor Gonos, Vanesa Čonková –
všetci zo Stropkova, Božena Kavurová, Ema Novická, Damián Janek –
všetci z Nižnej Olšavy, Viktória Čonková – Bukovce, Oliver
Škurla – Vislava, Jakub Banik – Vyšná Olšava, Samuel
Petrenka – Havaj.

Uzavreli manželstvo

Gabriel Jaselský (Veľkrop) a Angelika Škuciová (Medzilaborce), Maroš
Minárik (Bratislava) a Katarína Fedorcová (Breznička), Ing. Miroslava
Baľová (Miňovce) a MUDr. Ján Čičila (Svidník), Mgr. Zuzana Kosturská (N.
Olšava) a Ing. Miloš Štefko (Plechotice), Daniela Timková (Bukovce) a
Ferdinand Gabriš (Púchov), Radoslav Kundráš (Bukovce) a Zuzana Olachová
(Stročín), Monika Jadlovská (Kožuchovce) a Josef Moravec
(Holešovice, ČR).

Odišli od nás

Mária Siváková (1936), Anna Olachová (1924), František Andrejko
(1921), Mária Funfrovičová (1946), Mária Regrutová (1956) Jozef Olach
(1937) – všetci zo Stropkova, Michal Cap (1932) – Kručov, Viktor
Kundrát (1963) – Gribov, Michal Maliňák (1933) – Chotča, Ján Maťaš
(1938) – Duplín, Ján Medveď (1932) – Vyškovce, Júlia Ličková
(1929) – Miková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter