Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – január 2018

Prišli medzi nás

Jakub Macko, Marko Bačik, Lívia Fedáková, Jana Kapcalová, Tomáš
Jacečko – všetci zo Stropkova, Ema Petrovská – Breznica, Michael
Blicha – Bukovce, Natália Bokšanská, Lívia Tirerová – obe
z Duplína, Marcel Rokyta – Mrázovce, Mário Olách – Nižná Olšava,
Timea Pirščová – Potôčky, Šimon Kočiš – Šandal, Marián
Demeter – Veľkrop, Sebastián Peta – Vyšná Olšava.

Odišli od nás

Marta Čonková (1951), Anna Štegerová (1928), František Paňko
(1944), Melánia Ternová (1933) – Stropkov, Ján Novotňák (1944) –
Breznica.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter