Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – január 2010

Prišli medzi nás

Sebastián Bogdaník, Darina Havašová, Jana Novotková, Artur Fiedler,
Jakub Bambuch, Marko Petruš, Angela Renčková, Slavomíra Šiváková, Samuel
Durkač – všetci zo Stropkova, Daniel Cina – Gribov, Martin Jarema –
Varechovce, Samuel Jurko – Miňovce, Sebastián Fedák – Bukovce, Klára
Csonková – Baňa.

Uzavreli manželstvo

RNDr. Vladimír Čamek, PhD. (Stropkov) a Mgr. Jarmila Mamrošová
(Lomné), Miloš Pivovarník (Stropkov) a Slávka Petiková (Sobrance), Martin
Bambuch (Stropkov) a Zuzana Bartková (Stropkov), Peter Miščík (Stropkov) a
Andrea Ripperová (Stropkov), Peter Gajdoš (Havaj) a Bc. Adriána Baranová
(Svidník), Tomáš Bedroň (Stropkov) a Lenka Baková (Rakovčík), Jozef
Kiklica (Stropkov) a Katarína Tokarská (Nižná Olšava), Milan Goroľ
(Bukovce) a Eva Demeterová (Stropkov).

Odišli od nás

Mária Široká (1936), Mária Nemcová (1954), Ján Guman (1943) –
všetci zo Stropkova, Anna Prusáková (1932) – Tisinec, Eva Prextová
(1910) – Miková, Anna Staržeková (1930) – Miňovce, Vasiľ Michlovič
(1924) – Staškovce, Michal Medveď (1921) – Vyšná Olšava, Jozef Duleba
(1923) – Bukovce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter