Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – január 2009

Prišli medzi nás

Štefan Bešenyi, Bibiána Cichá, Ladislav Husák, Barbora Glusová,
Liana Novotková, Samuel Burák, Juraj Vereščák, Stropkov Dominik Tancoš,
Timea Korpoňová, Slavomír Dovičák, Matias Mikita – všetci zo Stropkova,
Ivana Rusinková, Tibor Gonšenica – obaja z Vyšnej Olšavy, Sára
Bogdanová – Chotča, Ester Džurbanová – Gribov.

Uzavreli manželstvo

Ján Džurban (Gribov) a Simona Karalová (Krajná Bystrá), Vladimír
Polivčák (Stropkov) a Elena Bujdošová (Stropkov), Ján Rybka (Veľká
Lomnica) a Katarína Škurlová (Stropkov), Tomáš Olčák (Stropkov) a
Viktória Hrabiková (Stropkov), Ľuboš Havira (Kračúnovce) a Martina
Guzejová (Šandal).

Odišli od nás

Katarína Pechová (1980), Jozef Leško (1947), Oľga Telepunová (1958),
Anna Raková (1939), Ambroz Vateha (1948), Jozef Knežo (1916), Ján Terez
(1945) – všetci zo Stropkova, Jozef Gonos (1937) – Breznica, Michal
Mergleský (1934), Anna Fijková (1920) – obaja z Gribova, Fedor Hutňan
(1928) – Breznička, Juraj Palko (1958) – Tisinec.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter