Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – február 2016

<h3>Prišli medzi nás</h3>

<p><em>Charlotte Materňaková, Matias Olách, Matúš Olach – všetci zo
Stropkova, Tina Vrabľová, Tomáš Giňa – obaja z Breznice, Adam
Šupšák – Breznička, Damián Grundza – Kolbovce, Ján Macko –
Miková, Ján Andrejko – Nižná Olšava, Dávid Kováč – Vyšný
Hrabovec.</em></p>

<h3>Uzavreli manželstvo</h3>

<p><em>Ján Mižov (Stropkov) a Ivana Kočišová (Šandal), Ondrej Cina
(Stropkov) a Petra Mihalovičová (Snina).</em></p>

<h3>Odišli od nás</h3>

<p><em>Anna Kačurová (1925), Anna Mydlová (1930), Martin Cichý (1967),
Božena Goroľová (1943) Anna Bednáriková (1923) – všetci zo Stropkova,
Anna Petrovská (1937) – Stropkov-Bokša, Magdaléna Dolutovská (1928) –
Stropkov-Sitník, Mikuláš Maliňak (1927) – Breznička, Michal Zajac
(1950) – Kožuchovce, Ján Dovičák (1936) – Krišľovce, Anna Bzdilová
(1940) – Krušinec, Roman Grundza (1972) – Miková, Štefan Kosturský
(1931) – Nižná Olšava, Mária Polivčaková (1930) – Veľkrop.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter