Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – február 2013

<h3>Prišli medzi nás

Matej Mucha, Matúš žanony, Sofia Muchová, Teo Durkač, Daniela
Šamková, Kristián Gaži, Juliána Cinová – všetci zo Stropkova, Dominika
Ferencová, Andrea Cinová – obe z Vyšnej Olšavy, Tobiáš Bujdoš –
Chotča, Tomáš Šupšák – Breznička.

Uzavreli manželstvo

Ing. Lukáš Vysokaj (Tisinec) a Michaela Slivková (Brusnica), Maroš
Katriňák (Giraltovce) a Iveta Demeterová (Veľkrop), Peter Sivák (Vyšná
Olšava) a Margita Kavurová (Vyšná Olšava), Roman Sivák (Vyšná Olšava) a
Lucia Demeterová (Vyšná Olšava).

Odišli od nás

Miroslav Hušak (1950), Jozef Fedorišin (1955), Ján Nábožný (1925),
Mária Flešárová (1933), Marián Šimko (1978), Ľudovít Cubjak (1959),
Terézia Kosťuková (1928) – všetci zo Stropkova, Mária Feckaničová
(1931) – Staškovce, Mária Blanárová (1925) – Lomné, Zuzana Vargová
(1919) – Vyšná Olšava.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter