Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – február 2012

<h3>Prišli medzi nás

Kristína Goroľová, Peter Fečo, Katarína Potomová – všetci zo
Stropkova, Rastislav Korecký, Alexandra Štelmachová – obaja z Breznice,
Alex Cina – Gribov, Matej Barvirčák – Vislava, Elizabeth
Mašlejová – Vyšná Olšava, Barbora Fedáková – Bukovce, Šimon
Daňko – Kručov.

Uzavreli manželstvo

Stanislav Homza (Stropkov) a Ing. Eva Palková (Stropkov), Lukáš Peta
(Vyšná Olšava) a Andrea Grundzová (Kružľová), Kamil Jenča (Stročín) a
Stanislava Haňaková (Vislava).

Odišli od nás

Ivan Kuzma (1931), Vasil Labun (1929), Anna Kmiťová (1928) – všetci
zo Stropkova, Anna Vysokajová (1915) – Tisinec, Ján Harvilko –
Oľšavka, Jolana Bodnárová (1928) – Mrázovce, Andrej Juhas (1926) –
Nižná Olšava, Michal Jačisko (1927) – Krušinec, Vasiľ Prokopovič
(1938) – Staškovce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter