Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Spoločenská kronika – december 2017

Prišli medzi nás

Tobias Gorol, Denis Hušak, Sebastián Hocko, Martin Marcinčák, Maroš
Marcinčák, Christián Rusin, Tobias Bodnár – Stropkov, Marek Melník –
Breznica, Lukas Grundza, Alexandra Grundzová – Brusnica, Boris Goroľ –
Bukovce, Alexandra Kavurová – Nižná Olšava, Nina Černigová – Turany
nad Ondavou.

Odišli od nás

Vojtech Kočiš (1930), Jolana Sakarová (1955), Jozef Bednárik (1936),
Ján Marušák (1933) – Stropkov, Jozef Vendel (1927) – Breznica, Anna
Skysľaková (1930), Štefan Pecuch (1943) – Havaj, Alžbeta Čepová
(1958) – Makovce, Anna Kaňuková (1933) – Tokajík, Marta Zajacová
(1969) – Turany nad Ondavou, Ján Kozák (1947) – Varechovce, Michal
Rusinko (1946), Marta Olčáková (1942) – Vyšná Olšava.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter