Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – december 2016

Prišli medzi nás

Lukáš Mucha, Lucia Žanonyová, Viliam Šedivý – všetci zo
Stropkova, Eliáš Bujdoš – Chotča, Dajana Puháková –
Nižná Olšava

Odišli od nás

Vladimír Švec (1953), Peter Rusinko (1937), Ján Stach (1951),
Vladimír Čamek (1947) – všetci zo Stropkova, Mária Duranková (1947) –
Lomné, Jozef Staniv (1933) – Vyšná Olšava, Štefan Bučko (1941) –
Gribov, Júlia Bružinová (1939) – Oľšavka

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter