Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – december 2009

Prišli medzi nás

Daša Zápotocká a Soňa Zápotocká, Juraj Bezecný, Melisa Šamková,
Tobiáš Goč, Tamara Andrejková, Anna Mária Križanovská – všetci zo
Stropkova, Marko Feckanič – Krušinec, Emanuel Vansáč – Vyšná
Olšava, Nella Bundová – Turany nad Ondavou, Barbora Homzová – Veľkrop,
Adela Kratinová – Duplín, Tomáš Bandi – Havaj, Šimon Bartko –
Kolbovce, Rebeka Karchňaková – Breznica.

Odišli od nás

Anna Kačmárová (1923), Jaroslav Pastorek (1951), Ľudmila Ivanisková
(1968), Jozef Cina (1946), Matúško Kľocek (1994), Anna Pavlíková (1925),
Miroslav Mucha (1953), Ľudovít Nemec (1943) – všetci zo Stropkova, Anna
Cenajková (1917), Emil Bujdoš (1940), Anna Hoblyová (1936), Anna Kasardová
(1934) – všetci z Chotče, Peter Mikčo (1948) – Vyšný Hrabovec, Ján
Petrišin (1916) – Šandal, Helena Michrinová (1922) – Krušinec, Mária
Mulíková (1927) – Gribov, Mária Bockaničová (1932) – Vladiča, Ján
Polaščík (1922) – Mrázovce, Anna Mačugová (1919) –
Oľšavka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter