Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – december 2008

Prišli medzi nás

Zuzana Lehocká, Matej Cichý, Lenka Bogdanová, Gregor Kitľan, Michaela
Sušinová, Ivana Sakarová, Barbora Lehocká, Adam Otrošina, Karolína
Cimbová – všetci zo Stropkova, Lenka Bujdošová – Lomné, Klaudia
Kapová – Miňovce, Jana Dovičáková – Vyškovce, Elena
Bartkovičová – Vyšná Olšava, Andrej Pavlenko – Nižná Olšava,
Oliver Medvec – Turany nad Ondavou, Tomáš Ľuľa – Šandal

Uzavreli manželstvo

Slavomír Vendeľ (Breznica) a Zuzana Borščová (Breznica)

Odišli od nás

Magdaléna Petrišinová (1945), Ján Cichý (1932), Agnesa Vachaľová
(1938), Jozef Hybel (1930), Ján Zbur (1935), Anna Lipková (1930), Mikuláš
Gostič (1933) – všetci zo Stropkova, Michal Bezek (1958) – Duplín, Anna
Bíla (1941 – Breznica, Jozef Sivák (1929) – Kolbovce, Michal
Baluďanský (1928) – Vyšná Olšava, Anna Husárová (1932) – Lomné,
Mária Miľová (1926) – Breznica.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter