Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – august 2015

<h3>Prišli medzi nás</h3>

<p><em>Kamila Kočišová, František Čonka, Michal Sivák, Šimon Svákus,
Marcela Čonková, Sergej Bobák, Rebeka Kišidayová, Šimon Prokopovič,
Tobias Hovanec – všetci zo Stropkova, Mário Demeter (Veľkrop), Sofia
Grundzová (Kolbovce), Martin Baran (Krušinec), Eliška Demeterová (Gribov),
Adam Kulík (Šandal), Kristián Sahajda (Chotča).</em></p>

<h3>Uzavreli manželstvo</h3>

<p><em>Martin Čapla (Bratislava) a Adriána Fedorišinová (Stropkov), Miroslav
Feckanič (Stropkov) a Martina Samseliová (Prešov), Matúš Andrejko
(Stropkov) a Simona Medvecová (Tokajík), Michal Fazekáš (Lada) a Ing.
Michaela Husárová (Turany nad Ondavou), Ľubomír Pulik (Vyšná Šebastová)
a Bc. Zuzana Bičejová (Vyšný Hrabovec), Šimon Kočiš (Šandal) a Veronika
Hricišonová (Svidník), Ladislav Hudák (Soľník) a Mgr. Lucia Zelizňaková
(Vyšná Jedľová).</em></p>

<h3>Odišli od nás</h3>

<p><em>Ján Kočiš (1947), Helena Baľová (1950), Anna Koradyová (1940),
Julia Malinová (1935), Ján Bzdil (1945), Tobiáš Kiklica (1947), Anna
Kasardová (1960), Alžbeta Čepová (1937), Anna Novická (1927) – Turany
nad Ondavou, Mária Jenčová (1936) – Miňovce, Miroslav Pánik (1953) –
Krušinec, Mária Zapotocká (1925) – Oľšavka, Ján Piskorik (1929) –
Lomné, Ján Blanár (1942) – Breznica, Margita Alexová (1931), Mária
Klebanová (1930) – obidve zo Bžian.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter