Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – apríl – máj 2017

Prišli medzi nás (apríl 2017)

Jakub Goc, Valentína Cinová a Sofia Goroľová – všetci zo
Stropkova, Bianka Blanárová – Bukovce, Oliver Hajtol – Havaj, Diana
Antošová – Krušinec, Martin Hančák a Matúš Čonka – obaja
z Nižnej Olšavy, Adam Medvec – Tokajík, Stela Švahlová – Veľkrop,
Lea Horvátová – Vyšná Olšava.

Prišli medzi nás (máj 2017)

Peter Šivák, Miriam Uličná, Miroslav Šamko, Sofia Lehocká, Timea
Šiváková, Štefan Husák, Dominik Husák, Sára Dirbasová a Matej
Ceperko – všetci zo Stropkova, Adam Kuľus – Breznička, Dávid Georgel
Popa – Brusnica, Tamara Eštoková – Staškovce, Jana Demeterová –
Veľkrop.

Uzavreli manželstvo

Maroš Senaj (Medzilaborce) a Katarína Ongradyová (Breznica), Michal
Modrák (Stropkov) a Petra Štegerová (Stropkov), David Kotus (Česká
republika) a Antónia Senajová (Stropkov), Mgr. Michal Vrabeľ (Stropkov) a
Mgr. Mária Bartkovičová (Vyšný Hrabovec), Vincent Lukáč (Nižná
Kamenica) a Bc. Slavomíra Gonosová (Breznica), Tomáš Gido (Baňa) a Ing.
Jana Hocková (Stropkov), Tomáš Zmij (Tisinec) a Zuzana Račková (Tisinec),
Martin Hanobik (Bardejov) a Marianna Palková (Stropkov), Ing. Jozef Kšiňan,
PhD. (Košice) a RNDr. Martina Kačmarová (Tisinec), Radoslav Jobko (Krušinec)
a Katarína Koťuchová (Medzilaborce), Martin Sahajda (Trebišov) a Monika
Hudáková (Chotča), Ing. Lucia Semanová (Chotča) a Marek Kmiť (Chotča),
Ing. Lenka Hudáková (Bukovce) a Ján Bujdoš (Stropkov).

Odišli od nás

Viktória Knežová (1925), Michal Jadlovský (1935), Milan Čonka
(1977), Žofia Polončáková (1929), Milan Danko (1951), Juraj Socha (1952),
Daniel Andráš (1951), Jozef Škurla (1957), Erika Beriková (1947) –
Stropkov, Helena Luptáková (1935), Milan Malenký (1943) – Duplín, Štefan
Ďurica (1935) – Chotča, Vladimír Bača (1956) – Jakušovce, Martina
Calková (1981) – Lomné, Ján Fečko (1942), Veronika Pencaková (1923),
Juraj Medvec (1949) – Turany nad Ondavou, Mária Slivková (1924) –
Vislava, Pavel Jaselský (1957), Peter Pavlenko (1937) – Vojtovce, Michal
Moroščák (1938) – Vyškovce, Mária Havajová (1930) – Vyšný
Hrabovec.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter