Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – apríl 2018

Prišli medzi nás

Lukáš Topor, Nikolas Vidiščak, Ema Keselicová, Emma Matová, Arthur
Berezný, Nela Dovičáková, Daniel Šamko, Tibor Kubička – Stropkov,
Richard Šamko – Bukovce, Tibor Rusinko – Vyšná Olšava.

Odišli od nás

Ján Liška (1957), Jozef Štelmák (1949), Ján Zapotocký (1971) –
Stropkov, Peter Geci (1972) – Korunková, Ján Sivák (1942) – Vyšná
Olšava, Emil Baka (1942) – Tisinec.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter