Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločenská kronika – apríl 2014

<h3>Prišli medzi nás</h3>

<p><em>Melánia Čonková, Alex Cina, Dávid Dovičák, René Koky, Sabrina
Muchová, Ela Volčková – všetci zo Stropkova, Juraj Zubko – Potôčky,
Hugo Džopko – Vojtovce, Elizabeta Korecká – Breznica.</em></p>

<h3>Uzavreli manželstvo</h3>

<p><em>Tomáš Šteger (Stropkov) a Anna Adlerová (Stropkov), Ing. Ján Tkáč
(Breznica) a Radka Mitalčáková (Stropkov), Slavomír Olearnik (Staškovce) a
Erika Borisová (Vyšný Orlík), Róbert Gondek ( Baňa) a Mgr. Jana
Marcineková (Svidník), Vladislav Fedák (Bukovce) a Vladena Goroľová
(Gribov).</em></p>

<h3>Odišli od nás</h3>

<p><em>Milan Šraga (1955), Viera Lozáková (1959), Verona Čonková (1958),
Demeter Biroš (1942), Milan Čobej (1942) – všetci zo Stropkova, Peter
Fecko (1922) – Oľšavka, Ján Medvec (1941) – Breznica, Ivan Pinďár
(1945) – Chotča, Štefan Mikčo (1924) – Vyšný Hrabovec, Mária
Draxlerová (1929) – Turany nad Ondavou.</em></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter