Spoločenská kronika – apríl 2009

Prišli medzi nás

Ema Cimbalová, Richard Fečo, Emanuel Olách, Matej Kováč, Viktória
Husáková, Oliver Artim – všetci zo Stropkova, Karin Čačová –
Chotča, Matej Bučko – Breznica, Teodor Bujdoš – Chotča.

Uzavreli manželstvo

Ing. arch. Pavel Chládek (Bratislava) a Marcela Vašková (Šandal), Bc.
Matúš Vateha (Stropkov) a Ingrida Čengerová (Stropkov), Michal Cicko (Horná
Štubňa) a Ivana Demjanová (Stropkov), František Havaš (Vysoké Tatry) a
Darina Jacenková (Stropkov), Filip Stolárik (Stropkov) a Ľubica Čurillová
(Stropkov), Mgr. Marek Varga (Svidník) a PaedDr. Petra Čečková (Lomné),
Slavomír Končár (Vlača) a Simona Zajarošová (Makovce), Rastislav Sivák
(Vyšná Olšava) a Katarína Ferencová (Rovné).

Odišli od nás

Alžbeta Mušinská (1931), Vojtech Mušinský (1928), Ján Rusin (1927),
Mária Hnatová (1929) – všetci zo Stropkova, Alžbeta Medvecová
(1945) – Tokajík, Terézia Čepová (1933) – Vislava, Edeltraud
Želizňaková (1940) – Staškovce, Viliam Demč (1960) – Chotča, Mária
Gajdošová (1937) – Duplín, Anna Jačisková (1928) – Krušinec, Anna
Rybová (1949) – Nižná Olšava, Miroslav Kaňuk (1954) – Nižná
Olšava, Ján Maskalík (1923) – Bukovce, Peter Bednarský (1955) –
Šandal, Júlia Kasardová (1923) – Bžany, Jozef Damjan (1940) –
Miňovce, Michal Janočko (1936) – Tisinec.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter