Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predseda kraja chce svoj post znova obhájiť, nadviazať plánuje na už rozbehnuté projekty

majerský1

M. Majerský: „V stropkovskom okrese sme opravili takmer 36 km ciest a 11 mostov.“

Konzervatívny politik, predseda strany KDH a Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský potvrdil, že sa bude o priazeň svojich voličov opätovne uchádzať v nadchádzajúcich župných voľbách, ktoré sa budú konať už koncom októbra.

Opätovnú kandidatúru vníma v istom zmysle ako obhajobu svojej práce i ako výzvu nadviazať na už rozbehnuté projekty, ale tiež je to pre župana M. Majerského záväzok nesklamať dôveru obyvateľov kraja. Ako uviedol, so svojim tímom by rád dokončil začatú prácu a priniesol nové iniciatívy pre rozvoj, dynamiku a lepší život v Prešovskom kraji.

V rokoch 2014 až 2017 bol primátorom mesta Levoča, kde pred zvolením do funkcie zastával tri volebné obdobia pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva. Od roku 2017 je predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie na poste predsedu PSK? Splnili ste ciele, ktoré ste si dali?

Do volieb samosprávneho kraja som pred 5 rokmi išiel s heslom „Nová energia pre kraj“. Mal som tri hlavné priority, a to cesta, práca, rodina. Týmto prioritám sme sa aktívne venovali počas celého obdobia a hoci nás zastihlo zložité obdobie pandémie, jasne sme ukázali, že nešlo iba o predvolebný sľub či slogan, ale o program, ktorý sme sa snažili poctivo napĺňať. Dôkazom sú výsledky.

Masívne sme napríklad zrekonštruovali cesty a mosty v našom kraji. Uskutočnili sme racionalizáciu škôl a realizovali projekty v rámci iniciatívy Catching-up regions, ktorá nám okrem racionalizácie škôl pomôže aj s ich rekonštrukciou či s vodou a kanalizáciou v Sninskom okrese a projektom Poloniny Trail. V rámci Nadácie pre podporu rodiny PSK sme sumou 225-tisíc eur podporili takmer 400 žiadateľov zo sociálne slabších rodín a zasiahli sme aj v kritických situáciách, akým bol požiar bytovky v Prešove.

Zvýšili sme platy vodičom a zamestnancom v sociálnych službách, zrekonštruovali sme školy a sociálne zariadenia. Urobili sme aj prvé dôležité kroky k zavedeniu integrovaného dopravného systému na východe Slovenska. Cez naše dotačné výzvy smerovalo do miest a obcí naprieč celým krajom takmer 23 miliónov eur, vďaka ktorým sa podarilo zrealizovať približne 3 500 verejnoprospešných projektov. Zaviedli sme participatívny rozpočet, v ktorom sa môže viac angažovať verejnosť. Vo výpočte toho, čo sa urobilo, by som mohol ešte dlho pokračovať. Je pred nami ešte veľa práce, ale výsledky napriek ťažkému obdobiu hovoria za všetko.

Čo označujete za svoj doteraz najväčší úspech? Pre širokú verejnosť sú to určite mosty, cesty, ktorým venujete dostatočnú pozornosť aj tu v stropkovskom okrese.

Mojou hlavnou prioritou ako predsedu kraja boli cesty. Vždy som hovoril, a stále si za tým stojím, že kde je cesta, tam je život. Mnohí nám neverili, že to myslíme vážne a že je možné opraviť všetky havarijné úseky v správe kraja, ale dokázali sme, že je to možné.

Som hrdý na to, že od môjho nástupu sme zrekonštruovali a zmodernizovali 80 mostov a stovky kilometrov ciest. Pri celkovej bilancii môžem skonštatovať, že spolu s ďalšími zazmluvnenými projektmi sa od môjho nástupu do úradu do konca tohto roka podarí zrealizovať a opraviť celkovo až 730 km ciest v kraji, čo je takmer tretina z celkového objemu ciest, ktoré spravujeme.

Konkrétne v Stropkovskom okrese sme opravili takmer 36 km ciest a 11 mostov, z toho medzi najväčšie investície patrila výstavba mosta pred obcou Krušinec za vyše 1,1 mil. eur. A významnou investičnou akciou v okrese bola aj rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava za mestom Stropkov za vyše 852-tisíc eur či modernizácia cesty medzi Šandalom a okresnou hranicou s Poľskom.

Okrem zrekonštruovaných a zmodernizovaných ciest a mostov však za úspech považujem aj racionalizáciu škôl, ktorú Prešovský kraj veľmi potreboval. A osobitne som veľmi rád, že sa nám podarilo zvýšiť záujem o duálne vzdelávanie medzi žiakmi stredných škôl. Keď som nastupoval na Úrad PSK, do duálu bolo zapojených 84 žiakov, dnes ich je rekordných 1351.

Rovnako ma teší, že sme do úspešného konca dotiahli obstaranie nového sídla Strednej športovej školy v Poprade za 13,5 milióna eur s modernými športoviskami a internátom, ktorá sa otvorí už od septembra tohto roka.

Vidieť sme Vás mohli aj na nedávnom Stropkovskom jarmoku, vo svojom príhovore ste uviedli, že sa tu cítite ako doma. V čom je podľa Vás tento okres špecifický?

V Stropkove som sa stretol s veľmi srdečným prijatím, mám tu aj viacero známych. Aj preto sa tu cítim vždy ako doma a rád sa sem vraciam. Tunajší ľudia sú vrelí a veľmi priateľskí, a čo ma zvlášť teší, úprimne sa zaujímajú o veci verejné. O to, ako zlepšiť životnú úroveň, zviditeľniť okres či ako prispieť k jeho rozvoju.

Stropkov je dlhé desaťročia spätý so športom, najmä s volejbalom, futbalom či stolným tenisom, vyrástli tu mnohí známi športovci a takisto odtiaľ pochádzajú aj spevácke divy ako Marika Gombitová či Beáta Dubasová. Stropkovský okres má veľký potenciál nielen v športe a kultúre, ale aj v prírodnom bohatstve. Spomeniem napríklad obec Vladiča, vrch Ščob či Ondavskú vrchovinu. Zároveň je tu cítiť silu histórie – či už je to Tokajík a tunajší Pamätník tokajíckej tragédie alebo expozícia Múzea SNP. Okres má veľký potenciál rozvíjať sa a posúvať vpred.

Z nášho okresu i kraja odchádzajú hlavne mladí ľudia, chýbajú pracovné príležitosti, zdravotná starostlivosť a iné. Ako viete z postu predsedu PSK tieto veci zmeniť resp. aké riešenia vidíte?

Riešením sú opravené cesty a kvalitné vzdelanie. Keď budeme mať dobrú cestnú infraštruktúru, môžeme očakávať aj príliv investorov. Na druhej strane je nutné vychovať vzdelaných ľudí, ktorí sú potrební na trhu práce.

Považujem za veľmi dôležité, aby sme v Prešovskom kraji nepociťovali odliv mladých „múdrych hláv“, ale práve naopak, aby sme pre nich vytvorili také podmienky, pre ktoré sa im tu oplatí ďalej žiť a pracovať. Preto v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, štátom a samotnými strednými školami vytvárame takú štruktúru učebných a študijných odborov, ktorá vychádza z konkrétnych potrieb trhu práce v našom kraji. Takáto ponuka odborov umožňuje absolventom stredných škôl nájsť si zamestnanie tu, priamo v regióne. Teda zostať doma.

Zároveň im dávame možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania, kde už počas štúdia vykonávajú praktickú časť vyučovania priamo u konkrétneho zamestnávateľa a mnohí z nich tam zostávajú pracovať aj po skončení strednej školy. Aj takýmto spôsobom chceme podporiť uplatniteľnosť mladých ľudí priamo v regióne.

Sú to možno sociálne podniky? Podpora poľnohospodárstva?

Sociálne podniky sú veľmi dobrým nástrojom, pretože pomáhajú zamestnať tých, ktorí dlhodobo nevedia nájsť uplatnenie na trhu práce alebo sú sociálne či zdravotne znevýhodnení. Prešovský samosprávny kraj sa snaží sociálnym podnikom v kraji pomôcť odberom vypestovaného ovocia a zeleniny v rámci svojich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Okrem toho sme sa angažovali vo vypracovaní prieskumu potrieb sociálnych podnikov v kraji a po konzultácií so Svetovou bankou sa aktuálne prijímajú experti pre daňovo-odvodové záležitosti, grantové schémy a pomoc v rámci verejného obstarávania so sociálnym aspektom. Títo experti budú pomáhať sociálnym podnikom priamo v teréne. Po dohode so sociálnymi podnikmi sa realizujú menšie školenia a osobné konzultácie najmä v témach, ako sú spolupráca sociálnych podnikov s úradmi práce, získavanie zákaziek či pomoc pri daniach. Okrem toho chceme byť nápomocní pri podávaní žiadosti o investičnú pomoc a pomoc pri zakladaní sociálnych podnikov v kraji.

A dá sa tomuto odlivu zabrániť? Ako viete z vášho postu predsedu kraja podporiť regióny?

Ako som už spomínal, keď budeme mať v kraji kvalitné cesty a vzdelanie, môžeme zabrániť odlivu mladých ľudí z kraja. Život v regióne sa snažíme podporiť aj cez naše dotačné schémy, vďaka ktorým vznikajú nové športoviská, cyklotrasy, opravujú sa kultúrne pamiatky, sociálne zariadenia neverejných poskytovateľov či organizujú sa podujatia.

Za posledných päť rokov, ako som už spomínal, sme podporili projekty v regiónoch za takmer 23 miliónov eur. Za veľmi dôležité považujem aj finančné stimuly zamestnancov. Aj preto sme niekoľkokrát zvýšili mzdy zamestnancom v sociálnych službách a zamestnancom v prímestskej autobusovej doprave.

Čo podľa vás tento kraj potrebuje najviac?

Opäť sa budem opakovať, ale sú to kvalitné pracovné príležitosti, aby obyvatelia nemali dôvod masívne opúšťať rodiny a hľadať si zamestnanie za hranicami našej krajiny. Rovnako investície do cestnej infraštruktúry, ktorá bola rokmi zanedbávaná a podceňovaná. Veľký potenciál, ktorý nie je dostatočne využitý, vidím aj v cestovnom ruchu, rozvoji turizmu, keďže sme kraj s obrovským prírodným a kultúrnym bohatstvom. Našou devízou sú šikovní, pracovití ľudia, ale potrebujeme posilniť ich istoty a pocit, že sa tu oplatí žiť.

Aké sú vaše priority pre PSK a prečo by vám voliči mali znova odovzdať svoj hlas a dôveru?

Samozrejme chceme spolu s tímom dokončiť začatú prácu a pokračovať v rozbehnutých projektoch pre ľudí. Mám však aj konkrétnu predstavu o nových impulzoch, ktoré náš Prešovský kraj potrebuje na nasledujúce obdobie, aby vedel ešte viac pomáhať ľuďom. Túto víziu budem predstavovať postupne v najbližších týždňoch.

To, že je momentálne na pretrase vaša lukratívna vila / majetok je iste akási forma politického boja, ako to celé vnímate? Ako to podľa Vás berú v dnešnej ťažkej dobe ľudia, ktorí rátajú každý cent? Nebojíte sa, že to nalomí ich dôveru vo vás?

Každý si vie ľahko zistiť výšku platu mňa i mojej manželky, sú verejne známe. Z tohto platu si môžeme dovoliť postaviť rodinný dom. Zvlášť, keď sme pozemok kúpili a začali stavať ešte v čase, keď boli ceny oproti dnešku rádovo nižšie. Mám 51 rokov, 20 rokov bývam v paneláku, stavbu domu z vlastných úspor som nikdy netajil.

S autorom tohto politického útoku, ktorý nepredkladá žiadny reálny program, iba účelovo klame, si odborne nemám čo povedať a bohužiaľ, už ani ľudsky. V tejto veci pripravujem právne kroky.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter