Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slovíčko s primátorom o jeho opätovnej kandidatúre

brendza

O. Brendza: „Slušnosť v osobnom živote dáva záruku na slušnosť v živote verejnom.“

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov budú v roku 2022 konané v rovnaký deň a v rovnakom čase, teda v sobotu 29. októbra 2022. Svoju kandidatúru na post primátora mesta Stropkov ohlásil aj súčasný primátor Ondrej Brendza, ktorú túto správu oznámil počas slávnostného otvorenia 26. Stropkovského jarmoku.

Bolo rozhodnutie ísť opäť kandidovať z Vašej strany jednoznačné?

Áno, bolo jednoznačné. Na mnohých osobných stretnutiach, mestských, oficiálnych i neoficiálnych stretnutiach, či podujatiach vnímam podporu verejnosti, ktorá je pre mňa odmenou za službu pre naše mesto a motiváciou do ďalšieho obdobia. Samozrejme, rozhodnutie kandidovať aj v tretích voľbách po sebe som prijal po zodpovednej úvahe a analýze toho, čo sa nám spoločne podarilo zrealizovať a toho, čo máme naplánované do ďalšieho obdobia. Na základe uvedeného som sa rozhodol ísť do toho opäť spolu s tímom poslancov a spolupracovníkov.

Svoje rozhodnutie som verejnosti oficiálne oznámil na pódiu pri príležitosti otvorenia jarmoku a využil som aj virtuálny priestor sociálnych sietí na prezentáciu tohto dôležitého rozhodnutia. Som rád, že svoje stanovisko k opätovnej kandidatúre môžem prezentovať aj vašim čitateľom.

Ostávate nezaradený alebo Vás oslovila konkrétna politická strana?

O dôveru a priazeň Stropkovčanov sa budem uchádzať ako nezávislý kandidát, rovnako ako vo voľbách v roku 2014 a 2018. To však neznamená, že nemám politický názor. Tento názor však nemôže slúžiť na rozdelenie Stropkova ale má byť nápomocný pri hľadaní kompromisu pri podstatných a principiálnych rozhodnutiach prijímaných v rámci kompetencií primátora mesta, mestského úradu a mestského zastupiteľstva. Za obdobie posledných ôsmich rokov som aplikoval túto osobnú zásadu a potvrdilo sa, že to bolo správne.

Vidno za vami kus skutočne dobre odvedenej práce, s akými cieľmi / programom chcete ísť ďalej? Vaše nové vízie?

Program a vízie budem predstavovať postupne, počas prebiehajúcej kampane. Stropkov pozná mňa a môj tím a my poznáme Stropkov. Moju osobu a poslancov, s ktorými spolupracujeme spájajú rovnaké hodnoty. Tieto hodnoty nás spájajú aj s poslancami Prešovského samosprávneho kraja za náš okres – Martinom Jakubovom a Dušanom Lukáčom. To však neznamená, že máme na všetko unisono rovnaký názor. Hľadáme však kompromis, ktorý je prospešný pre mesto i okres. Na tejto úrovni tvoríme takpovediac jeden tím s predsedom PSK Milanom Majerským a tešia nás spoločné úspechy. Na tomto chceme stavať a budovať našu budúcu spoluprácu. Nerozdeľujeme mesto, okres či župu.

Slušnosť v osobnom živote dáva záruku na slušnosť v živote verejnom. Čitatelia so mnou azda budú súhlasiť ak skonštatujem, že obraz o jednotlivých kandidátoch vytvára aj ich súkromný život i vystupovanie vo verejnom priestore. Urážky oponentov, agresívne, vulgárne verbálne i neverbálne útoky na partnerov, kolegov, vládnych predstaviteľov či prezidentky u nás nemajú miesto. Byť slušný vo verejnej funkcii má byť spoločenskou normou. Napokon, stropkovský volič to ocenil vo voľbách v roku 2014 i v roku 2018. Verím, že tomu bude tak aj v najbližších komunálnych i župných voľbách.

Prečo by Vám mal volič znova prejaviť svoju dôveru?

Predovšetkým preto, že občan vie zhodnotiť reálnosť mojich sľubov a schopnosť ich naplniť. Osem rokov je dostatočná doba, aby porovnával osem rokov pred mojím mandátom v meste, aby porovnával výsledky môjho pôsobenia, môj program s pôsobením v meste a programom mojich oponentov vo verejnom i súkromnom živote. Na mojej facebookovej stránke sú k dispozícii volebné programy z rokov 2014 i 2018, s ktorými ma môže verejnosť konfrontovať. Ich koncepcii, rovnako tak koncepcii programu pre nadchádzajúce obdobie, predchádzala zodpovedná analýza možností a reálnosť pri ich uskutočňovaní.

Voliči sú dostatočne vnímaví a podľa môjho názoru už dokážu rozoznať zodpovedný volebný program od lacných, dobre znejúcich populistických sľubov. Verejnosť pozná moje slabé i silné stránky. Pozná moje charakterové vlastnosti, Stropkov má osemročné skúsenosti s riadením mesta mnou a mojimi spolupracovníkmi a vie porovnať, keď v období ôsmich rokov predo mnou mali politického, straníckeho primátora, pôsobiaceho vo veľkej i regionálnej politike. Stropkov v roku 2014 odmietol takýto štýl vedenia mesta a v roku 2018 svoje rozhodnutie ešte potvrdil v podobe 80-percentnej podpory mojej osoby.

Pre mňa je ale zarážajúce, keď ľudia, ktorí reprezentovali vtedajšiu moc v meste, ktorí zdecimovali stropkovskú samosprávu, dnes volajú po zmene vo vedení mesta. Určite však rešpektujem ich rozhodnutie a beriem ho na vedomie. Nebudem útočiť na súperov a konkurenciu, to však neznamená, že sa nebudem brániť. Prvé útoky na moju osobu, na mojich spolupracovníkov a na úradníkov mesta už začali. Odmietam takýto štýl kampane a radikalizácii spoločnosti. Toto sme tu už mali a urobím všetko preto, aby reprezentanti takého štýlu riadenia vecí verejných v Stropkove nemali miesto.

Všetkých nás údajne čakajú ťažké časy nielen čo sa cien energií týka, ale zvlášť samosprávy budú musieť zvádzať ťažký boj. Vnímate to rovnako? Ste pripravený?

Áno, čakajú nás ťažké časy. Charakter a schopnosť riadenia sa ukáže nie v časoch pohody, keď sa darí, ale najmä v časoch krízy, v časoch nedostatku. V rokoch hospodárskeho rastu sa zodpovedné samosprávy pripravovali na krízové obdobie, ktoré aktuálne prežívame. A tím pod mojím vedením za osem rokov zodpovedne nakladal s verejnými financiami, vďaka čomu sa nám darí zvládať neľahkú dobu. V predchádzajúcom období, kedy sme potrebovali konsolidovať verejné financie po mojom predchodcovi bolo mojím heslom, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze.

Ďalším krédom bolo a je: byť zodpovedný voči sebe, zodpovedný voči druhým. Tak sme sa aj zodpovedne správali k verejným mestským financiám. Každý jeden rok môjho obdobia je uzavretý schváleným záverečným účtom. Záverečný účet schvaľovaný zastupiteľstvom je vysvedčenie činnosti a spolupráce na úrovni primátor – zastupiteľstvo – mestský úradník – volič. Z týchto záverečných účtov je zrejmé hospodárenie mesta, výška jeho zadlženia, tvorba rezervného fondu, sumár získaných dotácií, grantov, nenávratných finančných prostriedkov a podobne. O finančnom zdraví hovorí aj správa nezávislých odborníkov INEKO. Táto inštitúcia nezávislých ekonómov zaradila naše mesto medzi finančne najzdravšie na Slovensku. Na základe našich osemročných skúseností verím a som presvedčený, že občan si vyberie istotu v podobe poznaného na úrovni primátora i na úrovni poslancov.

Aký je Váš názor na referendum a predčasné voľby? Sú podľa Vás nevyhnutné?

V prvom rade som maximálne sklamaný a znechutený zo štýlu vládnutia, komunikácie a riešenia krízových situácii v štáte. V mojom tíme máme iný štýl. Na adresu našich vládnych predstaviteľov sa zvyknem vyjadriť, že keby som takto riadil mesto a spravoval veci verejné, tak ma ľudia vyženú z úradu. Komunikujem a spolupracujem s mnohými predstaviteľmi na úrovni vedenia ministerstiev, štátnych tajomníkov… Táto situácia neteší ani ich. Žiaľ, niektorí vládni predstavitelia hazardujú s dôverou. Obávam sa, že ju u občana aj v Stropkove nadobro stratili. Myslím si, že pokiaľ sa vládne strany nespamätajú, nebude potrebné referendum, vláda sa položí sama.

Poznáte svojich súperov v blížiacich sa komunálnych voľbách ?

K súperom, oficiálnym i neoficiálnym, sa nemám dôvod vyjadrovať. Nepoznám všetkých, nepoznám ich tímy a už vôbec nepoznám ich programy. Skôr využijem priestor na prezentovanie vlastných myšlienok.

Mojím životným krédom je, že obraz o sebe budujeme celý život. Každým svojím dobrým i zlým skutkom. Kampaňou v mojom ponímaní je každý jeden deň života. Dôvera voličov sa nebuduje 90 dní pred voľbami, začína každým jedným naším prebudením do nového dňa. Dôveru sa snažím upevňovať na našich stretnutiach v meste, na duchovných, cirkevných, či športových podujatiach, v meste na chodníku, v prírode… Jednoducho, na všetkých našich stretnutiach, kde ma mohli Stropkovčania stretnúť za takmer osem rokov ako primátora, predtým štyri roky ako mestského poslanca a ešte predtým počas sedemnástich rokov ako štátneho úradníka. Na tomto našom osobnom vzťahu chcem opakovane položiť základy volebného programu do ďalšieho obdobia, ktorý bude prirodzeným pokračovaním nášho vzťahu postaveného na napredovaní nášho krásneho Stropkova.

Často vo svojich príhovoroch zdôrazňujem, že spoločne píšeme históriu mesta a doplním, že rovnako tak kreslíme budúcnosť nášho Stropkova. Urobím všetko pre to, aby aj nasledujúce obdobie bolo pre Stropkov minimálne rovnako úspešné ako uplynulých takmer osem rokov. 

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter