Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ MLYNSKÁ zapojená do národného projektu – IT AKADÉMIA

Národný projekt sa zameriava na vzdelávanie a prípravu mladých ľudí
pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so
zameraním na informatiku a IKT. Vo vyučovacom procese ide o inováciu
prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných
školách so zameraním na informatiku a IKT.

Na našu školu boli dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku,
geografiu, matematiku. Súčasťou tohto laboratória sú napríklad 3D
tlačiareň, micro:bit. Robot Lego, Pro-Bot pre informatiku, Vernier pre chémiu
a fyziku, meteostanica, mikroskopy…
Tieto pomôcky majú pomôcť
inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so
zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky,
informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej
implementácii IKT nástrojov do vzdelávania.
Žiaci na vyučovacích hodinách sa pomaly zoznamujú s týmito novými
pomôckami. Na fotografií sú žiaci 7.A triedy D. Babiarčík, J. Tutko a S.
Cichý pri skladaní robota Lego EV3, programovaní micro:bita a autíčka
Pro-Bot.
Ing. Anna Juhasová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter