Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská zapojená do celoslovenskej kampane Červené stužky

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti
AIDS. Žiaci Základnej školy Mlynská sa v spolupráci s vedením školy
zapojili do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Na
Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na
celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj
k HIV/AIDS.
Žiačky Zuzana Majerníková, Daniela Čurillová a Tamara Malačinová
prostredníctvom školského rozhlasu oboznámili svojich spolužiakov
s históriou vzniku červenej stužky a jej posolstve. Nosením červenej
stužky ľudia prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú o chorých na
AIDS a pomáhajú priamo alebo nepriamo zabraňovať šíreniu HIV/AIDS.
Vo výtvarnej súťaži Logo pre Červené stužky našu školu
v celoslovenskej súťaži reprezentovali práce žiačky Emy Červenej, Emy
Baníkovej a Emy Dubasovej.
Svoju solidaritu s chorými na AIDS a odhodlanie bojovať proti šíreniu tejto
choroby vyjadrili žiaci nosením červenej stužky a vytvorením živej
červenej stužky.
Ing. Štafurová V.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter