Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská Stropkov sa umiestnila na 2. mieste, patrí medzi najúspešnejšie základné školy Slovenska

K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských
športových súťaží ZŠ a SŠ na Slovensku patrí účasť v celoštátnej
súťaži ŠKOLA ROKA , ktorá zahŕňa športové aktivity ZŠ a SŠ.

Keďže v školskom športe nie je prioritou iba výsledok, ŠKOLA ROKA sa
opiera o tri základné piliere a to : účastnícky – výchovný –
výkonnostný. Súčtom týchto troch silných pilierov má škola možnosť
umiestniť sa v celkovom poradí škôl na Slovensku.
Školy s dosiahnutým najvyšším počtom bodov sa už niekoľko rokov
stretávajú na spoločnom slávnostnom vyhodnotení výsledkov. Tohtoročné
oceňovanie ŠKOLA ROKA za školský rok 2018/2019 sa uskutočnilo 6. novembra
2019 v Divadle Jána Palárika v Trnave úvodným príhovorom A. Ristovej,
generálnej sekretárky SAŠŠ a taktiež za účasti vicežupana M.
Neštického , zástupkyne spoluorganizátorskej SŠŠ v Trnave H.
Kameňanskej, zástupcu MŠVVaŠ SR A.Chvíľu, atašé veľvyslanstva Ruskej
federácie na Slovensku N. Griščenka, zástupcov okresných úradov a členov
Predsedníctva SAŠŠ, ale aj našich skvelých športovcov a reprezentantov SR
V.Vadovičovej a J. Zachara.
ZŠ Mlynská Stropkov sa pravidelne zapája do športových aktivít už
niekoľko rokov. A tieto aktivity, výsledky a neúnavná, náročná a
zodpovedná práca pedagógov a trénerov neostávajú bez povšimnutia. Aj
v minulom školskom roku sme zaznamenali vynikajúce výsledky, ktoré vyniesli
ZŠ Mlynská Stropkov na piedestál najlepších víťazných škôl SR.
ZŠ Mlynská Stropkov sa v celoslovenskej súťaži ŠKOLA ROKA 2018/19
umiestnila na skvelom 2. mieste v kategórii ZŠ nad 300 žiakov
v konkurencii 174 škôl z celej Slovenskej republiky a nadviazala na
minuloročné úspechy : 4. miesto ŠKOLA ROKA v šk. roku 2013/2014,
3. miesto ŠKOLA ROKA v šk. roku 2016/2017.
Toto umiestnenie ešte viac znásobilo ocenenie v individuálnej súťaži
Športovec roka SR 2018/2019 , ktorým sa stala naša bývalá žiačka Radka
Hašková získaním vynikajúceho 2. miesta. Radka, ktorá je v súčasnej
dobe študentkou športového gymnázia v Bratislave a hráčkou VK Slávie UK
Bratislava bola ocenená krásnym pohárom za dosiahnuté výsledky nielen
v športe ako majsterka SR vo volejbale st. žiačok, účastníčka
finálových stretnutí na Majstrovstvách SR junioriek, reprezentantka SR
v kategórii U-16, ale aj vďaka študijným výsledkom. Svojím príkladom
určite bude motivovať ďalších svojich spolužiakov k dosahovaniu úspechov
a to nielen športovej, ale aj študijnej oblasti.
Dúfame a pevne veríme, že umiestnenie našej školy a Radky Haškovej nás
všetkých bude motivovať aj k ďalším vynikajúcim športovým výsledkom,
ktoré nám umožnia opäť vystúpiť na piedestál tých najlepších a
získať možno raz aj najvyššie ocenenie. Lebo toto umiestnenie medzi
najlepšími z najlepších je najkrajšou vizitkou práce našej školy,
našich pedagógov a našich žiakov. Je tou najlepšou reklamou nás
všetkých, nášho mesta Stropkov i Prešovského kraja.
Umiestnenie ZŠ nad 300 žiakov: 1. ZŠ Okružná 17,
Michalovce, 2. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov, 3. ZŠ Nábrežná 95, Nové
Zámky, 4. ZŠ Brezová 19, Piešťany.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter