Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská si vybrala priateľov v Rumunsku a Turecku

Študenti Základnej školy Mlynská v Stropkove sa budú môcť vďaka
podpore v rámci grantovej schémy COMENIUS Partnerstvá realizovať
v projekte „Vybrali sme si priateľov“, na ktorom ich čaká spolupráca
s rovesníkmi z Rumunska a Turecka. Projekt je podporený Národnou agentúrou
SR a Ministerstvom školstvom SR.

Prvé kontaktné stretnutie na seminári krajín Európskej únie sa konalo
na Malte, kde zástupcovia delegácii prezentovali svoje predstavy
o možnostiach cezhraničnej spolupráce. ZŠ Mlynská vytvorila pracovnú
skupinu s reprezentantmi Rakúska, Portugalska, Malty, Rumunska a Turecka.
Schváleným projektom sa však môžu pochváliť iba v Stropkove, tureckom
Kahramanmarase a rumunskej Salve z regiónu Bistrita-Nasaud.
Projekt bude trvať dva roky s tým, že pracovné tímy navštívia všetky
tri krajiny. Základným cieľom je integrácia študentov so sociálnymi,
emocionálnymi ťažkosťami a poruchami správania do spoločnosti, rôznymi
formami priateľstva. Projekt počíta aj so zvýšením tolerancie a
hodnotením rozdielnych kultúr v spoločnom europriestore. Učiteľom ponúka
možnosti kreatívne vyučovať na základe porovnávania rôznych
vzdelávacích systémov. Spoločným znakom je preverenie komunikačného
potenciálu študentov a učiteľov v anglickom jazyku. „Turecko
a Rumunsko majú zaujímavú históriu, ktorá verím, že našich študentov
bude zaujímať. Každá z krajín má svoje kultúrne špecifiká. Preto
chceme, aby ich naši žiaci mohli spoznať priamo v prostredí, medzi rôznymi
školami v rôznych partnerských krajinách. Aj takouto formou chceme
podporiť a povzbudiť študentov, aby sa aktívnou súčasťou moderného
európskeho priestoru,“
zdôraznila projektová manažérka pre
Slovensko Vierka Dovičáková.
Študenti budú pracovať prostredníctvom kultúrnych výmen s dôrazom na
možnosti využitia elektronických médií. Podľa harmonogramu navštívia
študenti ZŠ Mlynská dvakrát Turecko a v prípade Rumunska sa môžu tešiť
na jednu návštevu. Výstupy z jednotlivých stretnutí budú prezentované na
webovej stránke projektu. „Kultúrne výmeny by nám mali
napomôcť k založeniu Klubu priateľov. Počas spoločných stretnutí chceme
postupne vytvoriť Knihu tradícii, výtvarné exhibície a rôzne ďalšie
formy prezentácie, ktoré budú odrážať naše regionálne špecifiká, ale
zároveň sa pokúsime o vzájomnú inšpiráciu a porozumenie. Žiaci budú
komunikovať v anglickom jazyku, čo je tiež dôležitá súčasť projektu,
pretože si môžu svoje vedomosti overiť priamo v praktickej
komunikácii,“
zdôraznila V. Dovičáková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter