Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

ZŠ Mlynská má 12 EXPERTOV a 2 TOP EXPERTOV

Žiaci ZŠ Mlynská sa v jeseni už druhýkrát zapojili do zaujímavej a
jedinečnej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Táto súťaž
podporuje súťaživosť, logické a kritické myslenie. Zároveň dáva žiakom
príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti, ktorým by sa
chceli v budúcnosti venovať.

Súťažiaci si vyberali dve témy, v ktorých si najviac verili. Ponuka
bola široká: Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak
English?, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Každá téma zahŕňala
25 otázok. Na ich vypracovanie mali 60 minút. Ak sa niekto vo vybranej téme
vo svojej kategórii umiestni v prvej štvrtine rebríčka, získa titul
EXPERT. Ak sa umiestni na 1. až 100. mieste v celkovom poradí, získa titul
TOP EXPERT a zaujímavé vecné ceny.
Minulý týždeň sme sa v dlho očakávanom vyhodnotení dozvedeli, že
v našej škole máme znova niekoľko EXPERTOV a dokonca aj TOP Expertov.
Z celkového počtu 7 658 zapojených žiakov z celého Slovenska, dosiahli
tí naši vynikajúce výsledky. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník,
kedy znova medzi sebou objavíme nových malých géniov.
Mgr. S.Danková

Výsledky súťaže EXPERT GENIALITY SHOW:

Meno, priezvisko, trieda EXPERT na tému:
Roman Palidrab – 5. A Ako funguje svet
Lenka Gonosová – 5. A Päť jazykov kultúry
Sára Komišáková – 5. B Ako funguje svet
Michaela Vašková – 6. A Ako funguje svet
Päť jazykov kultúry
Daniela Čurillová – 6. A Päť jazykov kultúry
Eduard Hájnik – 6. B Ako funguje svet
TOP EXPERT – 63. miesto z 1596 súťažiacich Päť jazykov kultúry
Karolína Komišáková – 6. B Ako funguje svet
Šimon Fatľa – 7. C Góly, body, sekundy
TOP EXPERT – 84. miesto z 1665 súťažiacich Svetobežník
Šimona Cichá – 8. A Mozgolamy
Silvia Hricová – 8. C Góly, body, sekundy
Adam Marčišin – 8. C Svetobežník
Kristína Škurlová – 9. B Tajomstvá prírody
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter