Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zo života na ZŠ Mlynskej v Stropkove…

Vynášanie Moreny

K jedným z najstarších pohanských zvykov, ktoré sa na území
Slovenska zachovali dodnes, patrí aj vynášanie Moreny.
Na ZŠ Mlynská túto tradíciu realizujú žiaci pod vedením svojich
pedagógov už vyše 20 rokov.
Tak to bolo aj toho roku, keď si žiaci prvého stupňa pod vedením Mgr.
Mateja Kneža pripravili vynášanie Moreny.
Morena (iné názvy: Muriena, Marmuriena, Šmertka, Kyseľ) symbolizovala zimu,
preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju „zničiť, utopiť alebo
upáliť“. Morena mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských
šiat, ktoré niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli,
zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
V niektorých regiónoch vynášali mládenci Deda, Ďadka, slamenú figurínu
v podobe starého muža.
Morenu naši žiaci z chotára vyniesli, vyzliekli, zapálili a hodili do rieky
Ondavy za mohutného recitovania:
Idz šmertečko dolu vodu, bodaj bi ši še
utopila,

že bi ši še ňigda nevracila, bo bi ši nas
postrašila,

našim kravom porobila.
Do vodi, do vodi, naj še nam ľem šňih topi,
naj nam slunko veľo švici, že bi buľi mocne
dzeci.

Do vodi, do vodi čľup!!!
Viac fotiek z vydarenej akcie si môžete pozrieť na našej webovej stránke:
www. zsmlynstropedu.edupage.org
Mgr. Matej Knežo

Výtvarná súťaž „Veľkonočné vajíčko“

Každý rok sa na našej škole v čase veľkonočných sviatkov koná
výtvarná súťaž na tému „o najkrajšie veľkonočné vajíčko“. CVČ
v spolupráci s ŠKD dňa 11. apríla vyhlásili túto výtvarnú súťaž.
Do tejto súťaže sa zapojili väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie
o najkrajšie vajíčko bolo veľké. Deti vystrihovali, lepili, farebnými
pastelkami maľovali vajíčka na výkres. Aj toto je jedna z ciest, ako
v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu.
Kreslenie bolo náročné, no o to dosiahli krajší výsledok. Všetky
vajíčka boli prekrásne.
Víťazi dostali pekné ceny a diplomy a ostané deti boli odmenené
sladkosťami.
Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú žiaci ZŠ Mlynská
Stropkov!

Slávnostný zápis do 1. ročníka

V nedeľu 7. apríla 2019 sa na našej škole konal netradičný
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje
schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do základnej školy zvládnutím
rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju
odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov
odmenili pani učiteľky malými darčekmi, pamätným listom, medailou a
sladkou odmenou.
Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a
radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez
školských povinností!
ĎAKUJEME RODIČOM za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie
v septembri.
Zápis do prvého ročníka ešte pokračuje do 30. 4. 2019 v kancelárii
školy.
ZŠ Mlynská Stropkov

Stretnutie s rómskou rozprávkou

Dňa 8.4.2019 sa v priestoroch Základne školy na Mlynskej ulici
v Stropkove uskutočnila aktivita pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia 1. až 4. ročníka pod názvom „Stretnutie s rómskou
rozprávkou“ v rámci projektu „Úspech patrí každému“, do ktorého je
škola zapojená.
Žiaci sa zoznámili s adaptovanou rómskou rozprávkou Deti Slnka od autorky
Daniely Hivešovej-Šilanovej. Rozprávka im bola sprostredkovaná v rómskom
aj v slovenskom jazyku a zároveň aj prostredníctvom premietaných detských
ilustrácií. Následne žiaci v skupinách riešili nenáročné úlohy
tykajúce sa rozprávky, prostredníctvom ktorých si hravou formou precvičili
zrakové a sluchové vnímanie, pozornosť, pamäť, kooperáciu v skupine a
rozvíjali empatiu a zmysel pre spolupatričnosť. Plnením jednotlivých úloh
postupne odkrývali rómsku vlajku. V rámci aktivity vytvorili aj vlastné
ilustrácie k rozprávke. Vynaložená snaha žiakov bola v závere odmenená
diplomom a sladkosťou.
Poďakovanie patrí p. Veronike Cinovej, pracovníčke Komunitného centra
v Stropkove, ktorá žiakom rozprávku sprostredkovala v rómskom jazyku a
Bibiane Kľocekovej za pomoc pri realizácii aktivity. Aktivitu pripravili a
zrealizovali špeciálna pedagogička Mgr. Slávka Bujdošová a pedagogická
asistentka Ing. Mária Jankaničová.
Ján Cichý, ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter