Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zo slávnostného zápisu do 1. ročníka v ZŠ Mlynská Stropkov

V nedeľu 8. apríla 2018 sa na našej škole konal netradičný
SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka.
Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na úspešný vstup
do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a
písali, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie
a odvahu budúcich prvákov odmenili pani učiteľky malými darčekmi,
pamätným listom, medailou a sladkou odmenou.
Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a
radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez
školských povinností!
ĎAKUJEME RODIČOM za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie
v septembri.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter