Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

živá červená stužka 2015

<p>Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. Naša základná
škola na Hrnčiarskej ulici v Stropkove sa zapojila do deviateho ročníka
celoslovenskej kampane Červené stužky. Posledné dva mesiace prebiehajú
v našej škole rôzne aktivity zamerané na získanie čo najviac informácií
o problematike HIV/AIDS, o zodpovednosti k vlastnému zdraviu a ochrane
života. V rámci tohto projektu sa konali pre žiakov tri prednášky a besedy
s psychológom na témy o duševnom zdraví, závislostí a obchodovaní
s ľuďmi. Boli premietnuté tri filmy na tému nebezpečenstva drogovej
závislosti, žiaci IX.A triedy vytvorili nástenku a hliadku s červenými
stužkami, zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Červená stužka –
pohľadnica. Všetky tieto aktivity vyvrcholili tento týždeň, keď sme
vytvorili pri posledných lúčoch jesenného slniečka živú červenú
stužku. Stužku tvorilo 12 pedagógov a 68 žiakov.<br>
<strong>Mgr. J. Berezná</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/49-cervena-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/49-cervena-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter