Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiak Róbert Front zo ZŠ Mlynská prvý v astronomickej súťaži

Žiaka R. Fronta (7. ročník) oslovil svet astronómie a chuť si
vyskúšať svoje „sily“ s inými rovesníkmi svidníckeho okresu vo
vedomostnej súťaži „Čo vieš o hviezdach?“

Súťaž prebiehala v štyroch kolách, v ktorých súťažiaci mali
nájsť správne odpovede na otázky z oblastí – slnečná sústava,
ďalekohľady a astronomické prístroje, hviezdy a medzihviezdna hmota,
galaxie, kozmológia a kozmogónia, sférická astronómia, nebeská mechanika a
astrofyzika, história astronómie. Róbert Front sa umiestnil na 1. mieste
v 2. kategórii a bude reprezentovať stropkovský a svidnícky okres
v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2019 v Planetáriu
Prešov. K víťazstvu mu dopomohla Ing. Anna Juhasová. K danému úspechu mu
blahoželáme. Róbertovi Frontovi na krajskom kole želáme veľa šťastia a
úspechov.
Ing. Juhasová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter