Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZUŠ vystúpili na Verejnom koncerte

Minulý piatok v popoludňajších hodinách sa v divadelnej sále mesta
Stropkov uskutočnil Verejný koncert ZUŠ F. Veselého.

Talentovaní žiaci jednotlivých odborov sa na ňom predstavili hrou na
rôzne hudobné nástroje, spevom, tancom, ale aj literárno-dramatickými
číslami. Publikum ich výkony odmeňovalo búrlivým potleskom. V programe sa
prestavili Dominika Dvorčáková (klavír), Petra Bučková (spev), K. M.
Vasilíková (zobcová flauta), B. Bujdošová a V. Špavelková (LDO), žiaci
1. ročníka tanečného odboru, Ivana Goffová (klarinet), L. Mačugová
(LDO), žiaci 2. ročníka tanečného odboru, D. Khwaja (LDO), Komorný
spevácky zbor, L. Jakubovová, T. Bučková, Š. Tomková (LDO), žiaci
3. ročníka tanečného odboru, P. Vysokajová (flauta), E. Stašková
(klavír), J. Berezná, D. Kuľbagová, L. Čarná, A. Koradyová, D.
Čengerová a L. Bartkovičová (LDO), P. Bodnár (LDO), Simona Perátová
(spev), Sita Khwaja (klavír), D. Khwaja, L. Jakubovová, Š. Tomková, L.
Zajarošová (LDO) a P. Vysokajová, M. Kotora, S. Bazyľaková, G. Foťková,
S. Kopčáková (hudobný sprievod), akordeónový súbor a detská ľudová
hudba. Na Verejný koncert ZUŠ pripravovali svojich zverencov pedagógovia M.
Vaňuga, B. Dravecký, Z. Dravecká Mikulová, H. Vargová, D. Stašková, D.
Šurinová, M. Cimbala a N. Čepová. Program moderovali Bibiana Nováková a
Danka Kuľbagová.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter