Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZUŠ F. Veselého vo Východoslovenskej galérii v Košiciach

Dňa 27.9.2018 žiaci našej Základnej umeleckej školy Františka
Veselého v Stropkove navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach,
kde mali možnosť vidieť výstavu obrazov rodáka nášho mesta, výborného
výtvarného umelca Františka Veselého, ktorého menom sa vo svojom názve
môže pýšiť aj naša ZUŠ. Po skončení prehliadky si žiaci mohli
vyskúšať svoje výtvarné schopnosti na workshope, kde sa oboznámili
s rôznymi výtvarnými technikami a z galérie odchádzali nadšení
s úsmevom na tvári plní nových poznatkov a zážitkov. Veľká vďaka
patrí našim pani učiteľkám a najmä pani riaditeľke, ktorá nám umožnila
zúčastniť sa tejto milej akcie.
Kolektív ZUŠ F. Veselého Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter