Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZUŠ F. Veselého počas jarných prázdnin koncertovali v Rszeszówe

obrazekNetradičným spôsobom sa začal
prvý prázdninový deň pre žiakov ZUŠ F. Veselého. Po vzájomnej dohode
medzi vedením ZUŠ a vedením Mládežníckeho domu kultúry v Rszeszówe sa
uskutočnil dňa 15.2.2010 spoločný koncert, predovšetkým žiakov
tanečného odboru. Pod vedením p. uč. M. Vaňugu svojim poľským rovesníkom
predstavili žiaci jednotlivých ročníkov ZUŠ výsledky svojej práce.

Značný úspech zaznamenali choreografie moderného tanca pod názvom
„Bača spomína“, „Ruská Máša“, „Cowboy dance“, „Modern
dance“. Žiačky 5. ročníka sa predstavili klasickým tancom „Zima“, a
neskôr v závere programu sa predstavili ako „Veselé cigánky“. Záver I.
časti koncertu patril Detskej ľudovej hudbe pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove
pod vedením p. uč. B. Hangonyiho a žiačkam 5. ročníka tanečného odboru,
ktoré zatancovali vnímavému poľskému publiku „Fľaškový tanec“.
V druhej polovici koncertu mali možnosť naši žiaci vidieť prácu svojich
poľských kolegov v choreografiách – „Šrek“, “Vodný svet“,
„Malé baletky“, „Myšky“. Prestávky medzi choreografiami v I. časti
programu vyplnili žiaci hudobného odboru: Simona Beľaková z triedy p. uč.
Mgr. Z. Draveckej Mikulovej v hre na priečnu flautu, Štefan Perát z triedy
p. uč. Mgr. L. Bangovej v hre na akordeón. Značný ohlas u publika malo
vystúpenie žiakov LDO so scénickými miniatúrami „Silák“ (D. Khwaja),
„U holiča“ (L. Jakubovová, S. Tomková, R. Cimbalová) pod režijným
vedením p. uč. Mgr. H. Vargovej.
Súčasťou zájazdu bola účasť žiakov výtvarného odboru pod vedením p.
uč. Mgr. H. Šakovej, ktorí sa zúčastnili tvorivých dielní –
výtvarného workshopu.
V závere spoločného stretnutia boli dohodnuté podmienky ďalšej výmeny
mladých začínajúcich umelcov.
-ZUŠ-

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter