Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZŠ Mlynská úspešní na KK DO v Prešove

Dňa 31. 3. 2009 sa uskutočnilo v Prešove na ZŠ Šrobárova krajské
kolo dejepisnej olympiády (KK DO). Náš okres Stropkov reprezentovali víťazi
OK DO a to: Alex Rusnák (kategória E, 1. miesto) zo ZŠ
Mlynská, Juraj Kasarda (kategória E, 2. miesto) zo ZŠ
Lomné, Karin Timanová (kat. D, 1. miesto) zo ZŠ Mlynská,
Tadeáš Jakub (kat. D, 2. miesto) zo ZŠ Mlynská,
Marek Kosť (kat. C, 1. miesto) zo ZŠ Konštantínova,
Matej Štefánik (kat. C, 2. miesto) zo ZŠ Mlynská.

Testy na krajské kolo pozostávali z dejín Veľkej Moravy (50 b),
z učiva príslušného ročníka (40 b) a dejín Prešovského kraja (10
b).Boli veľmi náročné, pretože žiaci okrem predpísanej ročníkovej
literatúry museli zvládnuť aj veľké množstvo odporúčanej doplnkovej
literatúry, ktorá obsahovala asi 200-300 strán odborného textu. Časový
limit na vypracovanie testov bol 100 minút. Úspešným riešiteľom sa stáva
žiak po dosiahnutí 60 bodov. Na priebeh KK DO a vyhodnotenie testov dozerala
odborná komisia v zložení : Doc. PhDr. J. Mojdis, CSc., PaeDr. Vizdalova A.,
PaeDr. Girmalová A., Mgr.Marcinková L.
Výsledky boli nasledovné: Alex Rusnák – ZŠ Mlynská –
kat. E 1.miesto (72 b), Juraj Kasarda – ZŠ Lomné – kat.
E úspešný riešiteľ, Karin Timanová – ZŠ Mlynská –
kat. D úspešný riešiteľ, Matej Štefánik – ZŠ
Mlynská – kat. C 1.miesto (76 b).
Víťazi KK DO v kategóriách C a D postupujú na celoslovenské kolo do
Martina, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 28. 4. 2009. Takže našu
školu ZŠ Mlynská, ale aj okres Stropkov bude reprezentovať Matej
Štefánik.
Je len škoda, že svoje vedomosti nemôže obhájiť aj
víťaz kategórie E Alex Rusnák, pretože súťaženie v tejto kategórii
končí na krajskej úrovni (aj kategória F – 6. roč. končila na okresnej
úrovni).
Za tento vynikajúci úspech si zaslúžia náš obdiv a poďakovanie nielen
títo žiaci, ale aj ich pedagógovia: Čečko J., Flešárová E., Ličková
A., Rusnáková M. a Senajová A., ktorí ich pripravovali. Matejovi
Štefánikovi držíme všetci palce a dúfame, že nás bude reprezentovať čo
najlepšie.
Mgr. Rusnáková M., PK D-Z-OV, ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter