Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZŠ Miňovce a rodičia na výlete v Hanušovciach nad Topľou

Na Deň múzeí sme sa vybrali na pozvanie pani riaditeľky Márie
Kotorovej-Jenčovej, mamky nášho spolužiaka Matúška, na výlet do
Hanušoviec nad Topľou do veľkého a pekného Vlastivedného múzea.

Spočiatku sme mali zvláštne pocity. Nevedeli sme presne, ako takýto deň
vyzerá a čo tam budeme robiť. Pozvanie sme prijali my, ale aj naši rodičia,
babky a Jarkova staršia sestra a žiaci zo ZŠ Nižná Olšava. V kaštieli
nás privítala pani riaditeľka Kotorová-Jenčová a nasmerovala nás na
stanovištia, ktoré tam už boli prichystané pre všetkých návštevníkov
(včelárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo, tepárstvo, odchyt vtákov, liečivé
bylinky, pletenie košíkov aj príprava jedál). Všetky boli veľmi náučné
a mali sme možnosť vyskúšať si tieto remeslá. Najprv sme však spevom
zobúdzali princeznú, ktorá zaspala v salóniku kaštieľa a tá nás potom
previedla po celom kaštieli. Popri tom, ako sme obdivovali prácu starých
remesiel, sme sa mohli všetci povoziť na koči, ktorý ťahali dva nádherné
kone. Po výdatnom obede našim dospelákom dobre padla káva, ktorú
v kaštieli pokojne vypili pri „Desaťcentovkárovi“. Je to súťaž,
ktorá bola opakovaním všetkého, čo sme sa počas celého dňa dozvedeli a
naučili, za správne odpovede sme dostali od pani riaditeľky desať centov.
Neskôr sme boli pozvaní do riaditeľne, kde sme napísali, čo by sme
zlepšili a dokonca sme mohli ísť, kde chceme a pozrieť si čo chceme (aj
pôjd a to bolo super) a množstvo ďalších aktivít.
O pol ôsmej sme sa vrátili domov vo výbornej nálade a plní nových
zážitkov a poznatkov. Možno si niektorí z nás mysleli, že výlet do
múzea bude nuda, presvedčili sme sa však o opaku a sme veľmi radi, že sme
tam mohli byť. Bol to skvelý deň a pani riaditeľka a vôbec všetci
zamestnanci sa nám plne venovali, začo im patrí veľké – ĎAKUJEME. Aj
naším dospelákom sa veľmi páčil tento deň. Odporúčame všetkým, aby sa
vybrali aspoň jedenkrát do múzea práve na Deň múzeí, veľa sa dozvedia a
určite nebudú ľutovať, tak ako my.
Žiaci ZŠ Miňovce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter