Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci ZŠ Hrnčiarskej sa opäť zapojili!

Už tretí rok sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá
pomáha nevidiacim a slabozrakým žiť kvalitnejší život.

24. september nepripadol tento rok iba tejto zbierke, ale bol súčasne aj
Dňom eura. Počas celého dňa mohli žiaci a zamestnanci našej školy
prispieť sumou 20,- Sk na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Niektorí prispeli
dokonca aj vyššou sumou. Tento deň bola na škole uvoľnenejšia atmosféra,
počas vyučovacích hodín prebiehali diskusné kluby na tému euro, pomoc
ľuďom, rôzne aktivity a športové podujatia, ktoré prispeli k atmosfére
tohto dňa.
Ďakujeme zapojeným žiakom a zamestnancom školy za poskytnutie finančného
príspevku pre dobrú vec.
D. Dvorčáková, K. Feketeová, A. Prusáková, 9. A

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter