Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

žiaci ZŠ Bukovce na súťaži RÓMSKY TALENT

<p>Dňa 25.10.2012 sme sa v spoločenskej sále Domu kultúry vo Svidníku
zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky Rómsky talent, ktorej
organizátormi boli Podduklianske osvetové stredisko a Mesto Svidník. Cieľom
súťaže bolo motivovať rómsku mládež pre aktívnu umeleckú činnosť,
podporiť mladé rómske talenty a v neposlednom rade podujatie bolo zamerané
aj na uchovávanie a šírenie rómskych tradícií. Spolu s nami súťažilo
15 spevákov a 7 tanečných skupín z 5 škôl okresov Svidník a
Stropkov.
Bola tam veľmi silná konkurencia, ale napriek tomu sme to dotiahli
v tanečnej časti do zlatého pásma. Náš tanečný súbor sa nazýva Romani
jag. V speve získali Katrina, Františka a Nikola Kurejové strieborné
pásmo, Mária Fedáková, Klaudia Fedáková a Iveta Goroľová bronzové
pásmo. V speve nás sprevádzal hrou na keyboard Ľubomír Fedák. Ďakujeme
svojim učiteľom, ktorí nás na túto súťaž pripravovali a organizátorom
za jedinečnú, vydarenú akciu.
Mária Fedáková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter