Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Žiaci zo ZŠ Mlynskej oslávili MDD rôznymi zaujímavými aktivitami

MDD slávili žiaci a pedagógovia ZŠ Mlynská už tradične počas 2 dní
a to 3. až 5. júna 2019. Dňa 3. júna prvý stupeň pod vedením
triednych učiteľov absolvoval didaktické hry v prírode, kde v areáli Pod
vlekom si deti zasúťažili a zahrali rôzne hry.
Pre žiakov druhého stupňa pripravilo vedenie školy filmové predstavenie
v MsKS a potom žiaci pod vedením triednych učiteľov absolvovali triedne
aktivity podľa vlastného programu (návšteva ZOO, výstavy, …).
Dňa 5. júna oslavy MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili úlohy. Pre
žiakov 1. až 4. roč. bol pripravený už tradičný 34. ročník ŠŠO (3.
ročník Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného
zanieteného pedagóga ZŠ Mlynská).
Pozvanie na slávnostné otvorenie ŠŠO prijali primátor mesta Stropkov JUDr.
Ondrej Brendza, vedúci OŠaK Mgr. Tibor Kubička, Ing. Dušan Špilár (syn
zakladateľa ŠŠO Marka Špilára).
Po príhovore primátora mesta a riaditeľa školy Mgr. Petra Gombára, ktorí
popriali deťom k ich sviatku všetko najlepšie a zaželali čo najviac síl
v športovom zápolení, nasledoval slávnostný sľub športovca. Zástupcovia
mladých športovcov zapálili olympijský oheň a vypustením bielych holubov
sa začalo športové súťaženie.
Žiaci prvého stupňa si merali svoje sily v 5. disciplínach: beh na 50m,
beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový
beh tried.
Najúspešnejší žiaci sa postavili na stupne víťazov a boli odmenení
diplomami a medailami.
Žiaci druhého stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie
v prírode a preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti pri riešení
mimoriadnych situácii.
Tieto 2 dni venované deťom boli plné slnka, zábavy a športových
zážitkov, ktoré im umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na ich školské
povinnosti.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter