Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

žiaci Základnej školy v Kolbovciach si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

<p>Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra si
žiaci Základnej školy v Kolbovciach spoločne pripravili besedu, aby si
pripomenuli kodifikátora súčasnej podoby slovenského spisovného jazyka,
jazykovedca, učiteľa, jedného z najvýznamnejších osobností slovenského
národného obrodenia v 19. storočí. Beseda sa začala výstavou žiackych
projektov, ktorej súčasťou bola prezentácia života a diela Ľudovíta
Štúra. Takouto formou si žiaci precvičili už nadobudnuté vedomosti a
doplnili ich o nové poznatky, týkajúce sa oblasti jazykovednej, poslaneckej
či básnickej. Po prezentácii nasledovala beseda so žiakmi, ktorých hlavne
zaujímalo obdobie, v ktorom žil Ľudovít Štúr, jeho súkromný život, ale
aj jazykovedná činnosť. Po besede sa nám predstavili žiaci z I. stupňa,
ktorí si pre nás pripravili krásne prednesy poézie, súvisiace
s uzákonením spisovnej slovenčiny. Započúvali sme sa aj do nádherných
veršov z básnickej tvorby Ľudovíta Štúra, ktoré nám predniesli žiačky
9. ročníka. Na záver si žiaci zasúťažili v kvíze život a dielo
Ľudovíta Štúra, v ktorom využili svoje nadobudnuté poznatky. Celá beseda
sa niesla v spomienkovom duchu na osobnosť Ľudovíta Štúra, žiaci si
doplnili vedomosti, zapájali sa do spomínaných aktivít a záver ukončili
spoločným zaspievaním si slovenskej hymny, ktorá úzko súvisí
s osobnosťou – Ľudovítom Štúrom.<br>
<strong>ZŠ s MŠ Kolbovce</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/46-kolbovce-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/46-kolbovce-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter