Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zázračná truhlica

O tom, že aj malí predškoláci majú chuť súťažiť, sme sa mohli presvedčiť na štvrtom ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy detí materských škôl s názvom Zázračná truhlica, ktorú organizuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s mestom Stropkov – odborom školstva a kultúry. S odvahou vystúpiť pred neznámym publikom a porotou sa v priestoroch Domu kultúry vo Svidníku popasovalo 20 detí z 10 materských škôl (z okresu Svidník – MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku, MŠ gen. Svobodu vo Svidníku, MŠ 8. mája vo Svidníku, MŠ Giraltovce, MŠ Kračúnovce, MŠ Vyšný Orlík, MŠ Lúčka, MŠ Cernina, z okresu Stropkov MŠ A. Hlinku v Stropkove a MŠ Nižná Olšava). Odborná porota pod vedením skúsenej odborníčky Mgr. Ľubice Bekéniovej z Prešova zaradila všetky deti do zlatého, strieborného a bronzového pásma a 4 deťom udelila aj ocenenie „výnimočný detský talent“, a to Lilien Čepigovej (MŠ Vyšný Orlík), Ester Kačmárovej (MŠ Giraltovce), Lei Labunovej (MŠ 8. mája vo Svidníku) a Adamovi Pabinovi (MŠ A. Hlinku v Stropkove). V zlatom pásme sa ešte umiestnili Gabriel Ircha (MŠ Kračúnovce), Sandra Mačová (MŠ Giraltovce), Natália Maguláková a Tamara Stupáková (obe MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku). Všetky deti boli odmenené diplomom a rozprávkovou knihou.

Sme presvedčení, že cieľ súťaže, ktorým je objavovať talenty, dať im možnosť prezentácie na verejnosti a rozvíjať ich komunikačné schopnosti bol naplnený a s mnohými sa stretneme pri ďalších súťažiach v prednese už ako školákmi.

Marta Bojkasová, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter