Záver školského roku v ZŠ s MŠ Lomné

Tak, a je tu zase koniec školského roku. A opäť je potrebné bilancovať
a hodnotiť. Chváliť i haniť, nabádať k zvýšenému úsiliu v budúcom
školskom roku. Tí, ktorí čosi dosiahli aj v mimoškolskej činnosti
dostanú aj odmenu, či sladkosť, ostatní, možno nabudúce.

Hodnotilo sa za olympiády, výtvarné súťaže, spev, ale aj za športovú
činnosť, ktorá je na každej škole asi najpríťažlivejšia.
Je už tradíciou na škole, že najúspešnejším na škole je žiak
7. ročníka Matej Rudžík, ktorý pravidelne získava popredné umiestnenia
nielen na školských, ale aj na okresných súťažiach a olympiádach.
Z ďalších ocenených spomeniem Juraja Kasardu, Eda Dovičáka, Kristínu
Maričákovú, Denisu Slivovičovú, Lukáša Hriža, Ivanu Čečkovú, Lenku
Rusinovú. Nesmiem zabudnúť ani na žiakov končiaceho ročníka, žiakov
9. ročníka. Tu k najlepším a k najaktívnejším patrili Peťa
Piskoriková, Miro Vitkovský a Mišo Partila. Z cien, ktoré žiaci obdržali
najviac žiakov zaujal putovný pohár riaditeľa školy, ktorý škole venoval
p. Michal Kulík, za čo mu touto cestou pekne ďakujeme. Ďalšie poďakovanie
patrí aj starostke Lomného p. Ľudmile Hospodárovej, ktorá oceneným žiakom
venovala pekné spomienkové darčeky. Tak na záver príjemné prázdniny a
dovidenia v septembri.
Mgr.Alexander Skala, riaditeľ ZŠ s MŠ Lomné

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter