Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Zaujímavý workshop pod vedením delegáta mladých v Rade Európy Mateja Štefánika

gym1

Gymnazisti v prieskume veľmi aktívni: 35 percent opýtaných študentov plánuje odísť do zahraničia

Uplynulý piatok sa v rámci Európskeho roka mládeže 2022 v klubovni stropkovského gymnázia uskutočnil workshop pod názvom Stropkov pre mladých, ktorý zorganizovalo novovzniknuté občianske združenie Spolu v Stropkove. Jeho predsedom je Matej Štefánik, ktorý je tento rok zároveň aj delegátom slovenskej mládeže v Kongrese Rady Európy.

M. Štefánik je bývalým žiakom stropkovského gymnázia. Následne študoval na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a po skončení štúdia sa zamestnal na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde sa venuje európskej agende. Vyše 4 roky mal na starosti regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu Slovenska so susednými štátmi, v súčasnosti zodpovedá za medzinárodnú a európsku agendu v digitálnej oblasti. V januári 2022 sa stal delegátom mladých ľudí do 30 rokov zo Slovenska v Kongrese miestnych a regionálnych samosprávy Rady Európy. V rámci tohtoročného mandátu je zodpovedný hlavne za komunikovanie politík týkajúcich sa mládeže v podmienkach Slovenska a EÚ. Je tiež predsedom nedávno založeného občianskeho združenia Spolu v Stropkove.

gym2
Matej Štefánik s pedagógmi Gymnázia Stropkov a moderátorkou.

Takmer 150 študentom nášho gymnázia predstavil činnosť Kongresu Rady Európy a priblížil tiež aktivity v rámci Európskeho roka mládeže 2022. Študenti sa prostredníctvom následne zúčastnili online hlasovania o tom, ako si predstavujú mesto a región, ktoré by boli bližšie mladým ľuďom.

Partnermi podujatia boli poslankyňa Európskeho parlamentu M. Lexmann a spoločnosť Slido.

Z prieskumu vyplynulo, že po skončení štúdia plánujú ostať v Stropkove len 2 % opýtaných študentov, na východnom Slovensku 5 % a na Slovensku až 39 % opýtaných študentov, čo je viac ako tých, ktorí plánujú odísť do zahraničia. Tých bolo 35 %. Študentov, ktorí ešte nevedia kam pôjdu po skončení gymnázia, bolo 19 %.

graf

Súčasťou prieskumu bolo aj hodnotenie s doterajším prístupom mesta k mladým ľuďom. Až 52 % ho ohodnotilo ako priemerné a len 3 % percentá opýtaných študentov ho ohodnotili ako veľmi dobré. Mladým v meste chýbajú kultúrne a športové podujatia a parky, spomenutá bola lepšia motivácia mladých, výber stredných škôl, participácia mladých, viac možností na vzdelávanie a viac pracovných miest, kluby a miesta na stretávanie sa, cestovanie a doprava, ale i nákupné centrum či diskotéky.

gym3
gym3

Som rád, že sa študenti stropkovského gymnázia zúčastnili takejto aktivity. Vyrastal som v Stropkove a môžem potvrdiť, že napriek časovému odstupu som vtedy mal na viacero otázok podobný pohľad. Mojim zámerom, ale i zámerom vedenia mesta bolo, aby sa tohto prieskumu zúčastnilo čo najviac študentov najmä z dôvodu reprezentatívnosti vzorky. Verím, že sa študentom páčila aj teoretická časť o európskych inštitúciách a jednak aj tá praktická časť s hlasovaním. Budem veľmi rád, ak by sa výsledky tohto workshopu neskôr pretavili do skutočnej podoby,“ uviedol M. Štefánik.

Jednou z otázok v prieskume bolo, či by sa študenti chceli podieľať na zlepšovaní podmienok pre mládež v meste Stropkov, kde až 36 % opýtaných uviedlo odpoveď nie a 42 % uviedlo možno. Len 22 % študentov uviedlo odpoveď „áno“. Ako hodnotí hlasovanie o tejto otázke delegát mládeže M. Štefánik?

Pri takýchto aktivitách sa nedá úplne očakávať, že bude 100-percentný záujem všetkých zúčastnených a to tým, že informácie, ktoré tu dnes odzneli, viacerí počuli prvýkrát. Nie všetci majú predstavu, čo do budúcnosti chcú, preto tam bola aj možnosť „možno“. Som však rád, že aspoň niektorí prejavili záujem. Dokonca niektorí zanechali na seba aj kontakt pre prípadnú ďalšiu spoluprácu. Stropkov je malé mesto, ale ak by sa aj tu našlo aspoň pár mladých aktívnych ľudí, ktorí sa do toho pustia, bolo by to veľmi dobré.“

Ako tiež M. Štefánik poznamenal, po dohode s primátorom mesta O. Brendzom budú výsledky tohto prieskumu zohľadnené aj zo strany mesta a ďalším krokom by mal byť „okrúhly stôl“ za účasti pána primátora a skupiny študentov. V rámci stretnutia by mali byť prediskutované výsledky tohto prieskumu a následne stanovené následné kroky v rámci širšieho dialógu medzi mestom a mladými ľuďmi.

Verím tomu, že takáto aktivita a akcie aspoň trochu tú našu mládež zaktivizujú, pretože naozaj ide o deti, ktoré po tej pandemickej chvíli, ktorá bola teda dosť dlhá, veľmi spasívneli. Verím, že sa o regionálne témy budú naozaj viac zaujímať. Veľa však záleží na nich, nemôžeme ich do ničoho dotlačiť, musia sami chcieť. Pozitívne príklady, akým je aj náš bývalý žiak M. Štefánik, môžu byť motivujúcim prvkom,“ uviedla poverená riaditeľka Gymnázia Stropkov T. Paňková.

Dá sa s týmito slovami riaditeľky súhlasiť? „Určite áno. Aj dlhé obdobie trvajúca pandémia COVID-19 bola jedným z dôvodov, prečo sa EÚ celý tento rok rozhodla venovať mládeži. Európska komisia sa vyjadrila, že mladí ľudia sú budúcnosťou Európy, preto sa práve tento rok rozhodla zamerať na nich a trochu ich po covide prebudiť, aby boli aktívni a aby aj do budúcnosti boli skutočnými európskymi občanmi, ktorí budú aktívne využívať všetky svoje práva, ale na strane druhej si budú plniť aj svoje povinnosti,“ dodal v závere M. Štefánik, ktorý do budúcnosti nevylučuje aj prostredníctvom občianskeho združenia Spolu v Stropkove ďalšie podobné aktivity zamerané na rozvoj mesta Stropkov a okolitého regiónu.  

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter