Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Zaujímavé popoludnie

<p>Tohtoročná bohatá nádielka snehu potešila hlavne deti. Mali možnosť
venovať sa zimným športom, či len tak dosýta sa vyšantiť v snehu. žiaci
zo ZŠ Mlynská v Stropkove využili sneh ako modelovací materiál.

<p>Školské stredisko záujmovej činnosti vyhlásilo pre nich súťaž
v modelovaní hradov, zámkov a sôch zo snehu. Súťažné trojčlenné
družstvá si vyskúšali svoju fantáziu a zručnosť pri vytváraní
zaujímavých modelov. Kopy snehu v okolí školy sa postupne menili na krásne
detské umelecké diela. Veľké lopaty deti pomaly vymenili za malé detské
lopatky a ďalšie pomôcky, ktoré potrebovali na detailne vypracovanie sôch.
Hrady, zámky, domčeky a obľúbené zvieratká upútali pozornosť
okoloidúcich. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie na
ocenenie.
Vyhodnotenie súťaže:
J. Fečko 6. B, M. Džupin 6. B, T. Hutňan 6. B
A. Fečková 6. B, A. Šujetová 6. B, P. Šujeta 4. b
M. Bujdošová 4. A, D. Džupinová 4. A ,L. Vaškaninová 4. A,
Najlepší mladí umelci boli odmenení peknými vecnými cenami a diplomami.
Každý súťažiaci dostal malú pozornosť. Príjemné počasie sa pričinilo
o ďalšie pekné popoludnie, ktoré deti strávili v škole.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter